Saturday, May 27, 2017

World In Action - Combat 18

Defend European Beauty


Националсоциализъм и болшевизъм

Националсоциализмът възникна като бунт на един горд и творчески народ против Версайлската система. И двете понятия са сложни и пълни със съдържание. Накратко ще кажа, че въпросното съзнание на немския народ бе пробуждане на старото германство (Germanentum), което със своята младежка мощ и упоритост събори престарялата Римска империя и тури началото на нова епоха, чрез основаването на Светата Римо – Германска империя. Днес същият този дух събаря престарялата либерално-демократична система, за да изгради върху нейните развалини новия ред в Европа. Версайлската система беше инцидент – само заключителен акт на една случайна военна победа. Обаче, по своята същина тя бе напълно логичен резултат на либерално – капиталистическата западна демокрация и синтез на всичките и скрити недостатъци.

Движението на Адолф Хитлер успя, защото беше еманация на здравото народно съзнание. С гениално прозрение Хитлер вникна в копнежите на германския народ и ги оформи в партийна програма. В мрежата от погрешни социални принципи и фалшиви политически идеали, новият Водач напипа няколкото оцелели струни на старото германство и с тях постепенно пробуждаше задрямалите народни сили и добродетели. Колко дълбоко Хитлер е бил вникнал в душата на своя народ и колко правилно е схванал потенциалните му сили, показват събитията от последните няколко години – възвръщането на Райнланд и Саар, присъединяването на Австрия и Судетската област, безподобните успехи в сегашната война. Водачът Хитлер постигна онова, за което велики монарси, от средновековието до наше време, само са мечтали или частично осъществявали. Това признание би било наистина дързък панегирик, ако не беше исторически факт. Блестящите постижения на националсоциализма вътре в страната не могат да се изброят дори, в една статия. Те са най-ясни за оногова, който познава Германия от преди и след 1933 год. Егоизмът на благоденствуващата олигархия, който егоизъм удобно се тулеше зад принципите на либерализма, бе изместен от човечната и справедлива система на народната общност.

Никога в Германия не е имало толкова много доволни от плодовете на своя труд хора, както в последните години преди сегашната война. Не напразно работничеството е дълбоко благодарно на Водача; не току-тъй интелигенцията се притече към него, за да работи за осъществяването на неговите идеи; предаността на офицерството и на армията изобщо към новия и Върховен вожд, както и възторгът на младежта, която боготвори Фюрера, са най-бляскавият израз на пълното и доброволно сливане между народ и водач. При наличността на тези факти, нека се попитаме кой се бореше против Хитлер, от самото начало досега, т. е. Кои щяха да осуетят придобивките на националсоциализма, ако бяха успели в борбата си? На първо място, това бе властвуващата тогава социална демокрация, която обаче, бързо разбра, че не може да воюва със своето негодно оръжие и отстъпи, дори се присъедини отчасти към своя нов и пълен с младежка мощ събрат – националсоциализма. Останаха, обаче, онези социални паразити и политически провокатори, които, скрити зад кулисите на социалдемократическото управление, дърпаха конците на властвуващите марионетки.

След оттеглянето на социалдемократите, Хитлер се намери лице с лице срещу непримиримите си врагове: юдеомасоните и комунистите. Германската плутокрация,която субсидираше морално и материално либералната демокрация (като удобно прикритие на свободното капиталистическо производство и размяна, под булото на един привиден парламентаризъм и псевдо-народовластие!) се оттегли, за да изчака края на сражението и да се присъедини, със свойствената и гъвкавост, към победителя. На мнозина едри капиталисти не можа да се откаже родолюбие –и те станаха истински сътрудници на новия строй.

Борбата с комунистите вътре в Германия бе кратка. Изоставени от работничеството, което в новия режим видя осъществени своите истински интереси, фанатизираните и непоправими подстрекатели слязоха от обществената сцена. Обаче Хитлер не прекрати борбата, защото съзнаваше своята висока мисия – да избави човечеството от червената чума, за да може то спокойно да заработи за новия ред. От заемането на властта до подписване на Московското споразумение през лятото на 1939 год., националсоциалистите са се борили неуморно и с всички културни средства против болшевизма.

В една съдържателна книга проф. Rogge изложи опитите и усилията на Хитлер да се споразумее с Англия, за да има осигурен тил и да се яви като мандатьор на културна Европа против азиатския болшевизъм. Известно време англичаните бяха благосклонни към мисията на Хитлер, но, под влияние на евреите и масоните, лондонското правителство взе отрицателно становище. Нещо повече: Англия започна да организира европейските държави в едно окръжаване на Германия, с цел, при даден от Лондон знак, всички да се нахвърлят върху нея и да я унищожат. Защо? Защото хитлеристите отнеха възможността на евреите да паразитствуват върху снагата на германския народ. Защото разтуриха масонските ложи, които бяха могъщо тайно сдружение за фактическо упражняване на политическата власт в държавата. И трето, защото националсоциализмът изобличи либералната демокрация като параван на свободната капиталистическа експлоатация и възвести епохата на народната общност, в която всеки ще живее от своя труд и ще получава според заслугите, що принася на общността.

Сега пъклените планове на болшевизма са документално установени и Европа е ужасена. “Демокрациите” щяха да съдействат, за да бъде цялата европейска интелигенция изтребена, а народната съвест поставена под наблюдението на ГПУ. Останалите живи щяха да вегетират под режима на една жестока болшевишка олигархия, скрита зад фасадата на “диктатурата на пролетариата”, също така, както капиталистическата олигархия 160 години се крие зад завесата на либералната демокрация. Светът е учуден, обаче, от съюза между азиатския болшевизъм и англо-американската “демокрация”. Смаяни са и мнозина комунисти, които още не са загубили напълно човешката си съвест и логика. Обаче, ние намираме този нечестив съюз за много естествен. Първо, дипломатическа традиция е за Англия да си служи с всички, дори с враговете си, за да избегне едно предстоящо нещастие, па после ще постъпи с помагача си тъй, както изискват същинските и интереси. Дори няма да се поколебае да го унищожи, или обезвреди, ползвайки се от неговата бойна умора. Който се дави и за змия се хваща, па като излезе на брега, обръща сопата. Другият партньор пък се надява, че той ще изиграе съюзника си, като го болшевизира ! Второ, посредничеството между “демокрациите” и болшевизма се извършва от лица, които са еднакво у дома си и на двете места – това са юдеомасоните.

Марксизмът е чисто еврейско учение. Болшевизмът, като негово продължение – също. Нека не се забравя, че първенците на руската революция бяха предимно евреи. Устроеният от Сталин процес против бившите му другари изнесе списъка на мнозина от тях – все руски и международни юдеи. Ние помислихме, че Сталин е очистил управлението си от евреи, обаче сега, през войната, ние видяхме, че все пак евреите са най-верните хора на режима му. Гдето и да са по света, каквито и да са по убеждения и по интереси, евреите са обединени в общата идея за мисията на юдейството. За сега, всички те са обединени в името на една цел: унищожението на хитлеристка Германия.

Телеграфът ни донесе, че в Америка е излязла една книга от евреина Кауфман, в която се проповядва, че германският народ трябва да изчезне от лицето на земята и то по един достоен за Юда жесток и коварен начин – като сто милиона германци, мъже, жени и деца, бъдат стерилизирани. Макар цивилизовано, еврейството показва, че е запазило по наследство азиатската суровост на древните семити. Не се говори вече за сваляне на режима в Германия, а за физическото унищожаване на един стомилионен високо културен и даровит народ. А германските войници трябвало да бъдат взети като вавилонски роби, да работят цял живот за възстановяване на разрушенията от войната. Евреите, следователно и болшевиците, имат един влиятелен посредник между тях и управляващите кръгове във всички “демократични” държави – това са масоните. Излишно е тук да напомням пряката връзка между евреи, масони и плутократи, от една страна, и евреи, масони и болшевишки управници, от друга страна.

Нека само си спомним, че емблемата на болшевизма е традиционната петолъчна звезда на масонството, само че в Москва тя е червена, а у масонските ложи и над Обществото на Народите е черната пентаграма. (Преди няколко дни Българската телеграфна агенция получи съобщението, че на масонската изложба в Бордо са били показани два портрета на американския президент г. Рузвелт като масон от висока степен. Същата агенция съобщи, че в книжата на Белградската масонска ложа е намерено благодарствено писмо, отправено от великия майстор на ложата Душан Милошевич до Рузвелт, в което се казва, че Югославия дължи съществуването си на “приятелската и мощна намеса на Съединените Щати в Париж” и се изказва пожелание за победата на демокрациите.. Известно е, че покойният Уилсън бе голям масон, следователно, заграбването на Македония и Западните покрайнини е било масонска работа, по самите сръбски признания.) Ще напомня още, че преди сегашната война се състоя в Лондон световен конгрес на масоните. Тук масонството от цял свят, под свирката на световното еврейство, си даде дума да защитава “мира, свободата и демокрацията”, което на масонски език значеше – да се запази мирът още няколко години, докато враговете на хитлеристка Германия се въоръжат напълно, за да я нападнат и унищожат. А заедно с това, да увековечат междудържавните неправди на Версайлската система, несмущаваното пиршество на капитализма и управителното господство на масоните.

За запазването на тези три юдеомасонски ценности, “демокрациите” насърчиха Съветска Русия да подготви нахлуване в Европа. От ужасите на това нахлуване; от увековечаването на лицемерната демокрация; от паразитството на международното еврейство; от експлоатацията на либералния капитализъм и от тайното господство на масоните – ни избави гениалната предвидливост на Адолф Хитлер и самоотвержеността на неговите войници – кръстоносци.

Friday, May 26, 2017

Der Nationalsozialismus als Urbild des Deutschen

von Richard Wilhelm von Neutitschein

Anders als der judaisierte Sowjetbolschewismus, dessen programmatisches und deshalb auch ganz offen dargelegtes Ziel von Anfang an die Weltrevolution gewesen war, hatte Adolf Hitler bekundet, daß der Nationalsozialismus kein "Exportartikel" sei, sondern daß dieser ausschließlich für das Deutsche Volk gedacht ist.

Es ist deshalb propagandistisch motivierter Unsinn, hinsichtlich des in Anbetracht der sowjetischen Bedrohung unumgänglich gewordenen Präventivschlags gegen das bolschewistische Imperium von einem Eroberungs- und gar Vernichtungskrieg zum Aufzwingen der eigenen Weltanschauung seitens des Reiches zu sprechen, wie es die Lügenfront unter ihrem Oberfälschungsbeauftragten Guido Knopp tut. Denn im Gegensatz zum Sowjetbolschewismus hatte der Nationalsozialismus niemals die Absicht, seine Weltanschauung anderen Völkern aufzuwingen oder auch nur zu missionieren.

Das, was Adolf Hitler mit dem Namen Nationalsozialismus belegt hat, ist auch keine bloße Weltanschauung im üblichen Sinne – es ist die ewige innerste Wesensgestalt des germanischen Menschen in seiner artgemäßen Volksgemeinschaft, und ist damit das Urbild des großgermanischen Volkes. Es ist die Idee als Gestalt im Geistigen, zu welchem Ausdruck im irdisch Manifestierten sich ein germanischer Mensch und ein germanisches Volk unter den idealen Bedingungen der Freiheit zu allen Zeiten ganz von selbst entwickeln werden. Wie eine Eiche sich nur unter den passenden Standortbedingungen zu dem Urbild der ihr arteigenen Baumgestalt entwickeln wird, unter unpassende Wachstumsbedingungen gezwungen aber verkümmert und stirbt.

Das germanische Wesen unter die Bedingungen der von Ideen und Absichten der von der Judenheit geprägten “Demokratie” zu stellen, heißt, eine Eiche in die Wüste zu pflanzen. Der deutsche Mensch muß daran verkümmern und innerlich zugrundegehen.

Nationalsozialismus bedeutet also nicht eigentlich, das germanische Wesen zu formen, Nationalsozialismus heißt: Die Bedingungen zu schaffen, in welchen das germanische Wesen als germanische Volksgemeinschaft unbehindert und frei sich entfalten kann zum arteigenen Urbild seiner innersten und umfassenden wesensmäßigen Gestalt.

Deshalb geht der Nationalsozialismus über jede gewöhnliche politische Ideologie weit hinaus und ist Weltanschauung im tiefsten und weitesten Sinne zugleich, weil er weltenschaffend ist hinsichtlich der Bedingungen, unter welchen das germanische Wesen in Freiheit seine ihm arteigene ewige Urgestalt als Volksgemeinschaft in Zeit und Raum der manifestierten geschichtlichen Wirklichkeit entfalten kann. – Und eben deshalb wird der Nationalsozialismus vom Erzfeind der Völker und seinen willfährigen Handlangern so erbittert bekämpft! Der Kampf gegen den Nationalsozialismus als politische Richtung berührt dabei nur die Oberfläche. Darunter liegt der elementare, der alttestamentarische Vernichtungshaß gegen die je eigen-artigen Völker im allgemeinen und gegen das das Deutsche Volk im besonderen. Da das Deutsche Volk als Urbild eines Volkes - als das Volk unter den Völkern - den Haß dieses Feindes auf alle Völker in ganz besonderer Weise entfacht, welcher der wahre Weltfeind ist.

Und da das von Adolf Hitler in seiner geschichtlichen Form als Nationalsozialismus bezeichnete und aus dem Geistigen ins Wirken gesetzte Urbild der Deutschen Wesensseele die unabdingbare Bedingung ist, unter der die Deutsche Wesensseele und die Deutsche Volksgemeinschaft unter den Voraussetzungen der Neuzeit nur irdische, manifestierte Wirklichkeit werden können – deshalb wird der Nationalsozialismus bekämpft, weil das Deutsche Volk vernichtet werden soll.

Genausowenig wie der Nationalsozialismus ohne das Deutsche Volk gedacht werden kann, genausowenig kann das moderne Deutsche Volk ohne den Nationalsozialismus gedacht werden; und genausowenig kann es ohne den Nationalsozialismus überleben und sich als Volk zu seiner eigentlichen Gestalt entfalten.


Richard Wilhelm von Neutitschein

Portugal, im November 2011

Thursday, May 25, 2017

Hate! Terrorism! Treason! - By Eric Thomson (2002)

Orwell observed that “who defines controls”. The ZOG and the jewsmedia are prating the above words, and the Goy sheeple are repeating them thoughtlessly, just as our Zionist rulers have learned to anticipate. What do these words mean, in current mis-usage? “Hate” is what the ZOG hates for Gentiles to say or hear. The First Amendment permits one to write about things which the ZOG hates, but such writings can be used against the author if someone does something the ZOG hates, and is found with written material the ZOG hates in his possession. A jew who possesses The Babylonian Talmud, with all its hateful words about Goyim is not guilty of “hate”, but The Talmud in the possession of a Gentile would make him guilty of “hate”, for it reveals how hateful the jews are toward Gentiles. This is why North American libraries restrict public access to the 63 volume Soncino Edition of The Babylonian Talmud in English. If your ‘public’ library has a copy, just ask to have a look at it.

Certain criminal acts are deemed to be “hate-crimes”, depending on who commits them. I never considered physical assaults very friendly, but if the ZOG determines one of the accused to be the wrong color (White), his ‘jewdicial’ punishment may be compounded if “hate” is determined. As we know, flag-burning is “free speech”, but cross-burning is “hate”. I don’t know if Israeli flag-burning would be one or the other, but I am sure ZOG will let us know in due course. I am sure that laws exist in regard to burning anything in public or on private property, so the ZOG could dodge the issue it has created by citing such ‘nuisance’ or mischief’ laws instead. As a White man, I am forbidden to burn a cross on my own property, if anyone can see it. I can burn a flag, but my reasons must be political, or I may be charged under air pollution laws. It would be instructive, were a Black family to burn a cross on their property “to commemorate Black History Month”. I’ll sure that would be just fine with the ZOG. But if a White person does the cross-lighting for them, that would be a “hate-crime”. Now, if someone were to burn a U.S. flag or another’s property, without damage to the property owner, would this act fall under the law of “free speech” or of “terrorism”? Since flag-burning is not a “hate-crime”, that law doesn’t apply, but I might be scared to see a Fort McHenry-size U.S. flag blazing in my front yard, so I would be “terrorized”, not only by the fiery flag, but by the lunatic who did such a thing. Again, the ZOG will decide whether terrorist acts by lunatics are “terrorism” or “insanity” and therefore protected by law. White Nationalists are almost always “sane”.

“Terrorism” is utterly in the eyes of the beholder, for one side’s use of explosives to destroy property and to blow up people is deemed “defence” and the other’s is deemed “terror”, depending entirely which side one favors. To make a fine distinction, “terrorists” often kill themselves upon the completion of their bomb deliveries, while “defenders” deliver their bombs via cannon and/or aircraft, so they can live to terrorize another day. […]

“Treason” and “traitors” are as American as apple pie, for The United States of America was founded and established by traitors who broke their allegiance to King George III. To make matters worse, they fought their King as rebels and “illegal combatants”. Our George II would probably agree with that; however, the American traitors and illegal combatants, who were also “terrorists”, sufficiently terrorized the King’s men so they surrendered at Yorktown. Because these traitors, terrorists and illegal combatants all hung together, they were not hanged separately, just as Ben Franklin opined.

The ZOG defines “traitor” very selectively and inconsistently. As I have learned, a “traitor” is deemed anyone who leaves the U.S.A. with no intention of returning, regardless of political affiliation, UNLESS one is a commie who evades U.S. military service by moving to Canada or a jew who automatically has Israeli citizenship. The traitor, Pollard, would have been all right, had he left for Israel in time.

The lesson which may be derived from this little lexicon is simple: by definition, there is no substitute for victory!

Welcome to the Happy World of Everlasting Deceit

Wednesday, May 24, 2017

In Memoriam À Bordeaux - 10.06.2017


The Story of the Swastika in Europe

„Diese Meinung ist ein Verbrechen!“

Revisionismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! Wer das behauptet, ist ein Feind der Freiheit des menschlichen Geistes und ein Feind des elementaren Rechts auf selbständiges Denken und selbständige Urteilsbildung. Er hat nichts aus der Geschichte gelernt. Es ist ein immer wiederkehrendes Muster: Wenn unbequeme Ansichten und kritische Fragen nicht passen, werden diese einfach zu Verbrechen erklärt:

Philosophie ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! So wollten es die Feinde der Gedankenfreiheit im alten Athen – und Sokrates mußte den Giftbecher trinken.
 
Gewaltlos seine Überzeugung zu predigen, ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! So schrien die Juden vor 2000 Jahren: „Kreuzigt ihn!“ – und sie ließen Jesus hinrichten.
 
Die tief im eigenen Innern erkannte Wahrheit zu verkünden, ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! Das wurde Giordano Bruno vorgeworfen – und er wurde grausam auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
 
Furchtlos gegen erstickende Dogmen Stellung zu beziehen, ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!
So hieß es vor 500 Jahren – und Martin Luther wurde verfolgt, für rechtlos erklärt und der Bann über ihn verhängt.
 
Kritik am herrschenden Regime zu üben, ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! So hieß es in der Sowjetunion und in der DDR – und Andersdenkende wurden schikaniert, entrechtet und ins Gefängnis geworfen.
 
Sich eigene Gedanken zu machen und das, was man vom „Holocaust“ hört und liest, kritisch zu hinterfragen und offen seine Zweifel zu äußern, das ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! So heißt es heute in der BRD – und „Meinungsverbrecher“ werden mit grimmiger Hysterie verfolgt, verurteilt und jahrelang ins Gefängnis gesperrt. Zensur und Terror gegen Andersdenkende, unterdessen noch viel schlimmer als damals in der DDR!
 
Soll dafür die Mauer gefallen sein? – Willkür und Rechtlosigkeit bei der Verfolgung von Deutschen wegen Zweifelns und Nichtglaubens, während volksfremde „Flüchtlinge“ selbst für schlimmste von ihnen begangene Gewaltverbrechen an Deutschen, für Raub, für Vergewaltigungsterror an deutschen Frauen und Mädchen und selbst für Mord viel zu oft straffrei ausgehen oder lächerliche Bewährungsstrafen bekommen.
 
Steckt dahinter ein Plan zur Abschaffung Deutschlands und zur Auslöschung des Deutschen Volkes? – Tatsächlich sagte der „Vater der EU“, Graf Coudenhove-Kalergi, bereits 1925 in seinem Buch „Praktischer Idealismus“ eine vermischte „eurasisch-negroide Zukunftsrasse“ voraus, welche „die Vielfalt der Völker ersetzen wird“. Und Earnest Hooton forderte, „die Einwanderung und Ansiedlung von nichtdeutschen Nationalitäten in den deutschen Staaten, besonders von Männern“, zu fördern.
(New York Newspaper, 4. Januar 1943, „Should We Kill the Germans“ – „Sollen wir die Deutschen töten“)
 
Dafür ist es für sie erforderlich, die Deutschen zum Schweigen zu bringen.
 
Die BRD, welche andere Länder ständig ermahnt, das Recht auf Meinungsfreiheit zu respektieren, betreibt eine Meinungsverfolgung, die selbst vor über 80jährigen Menschen nicht halt macht, wie man aktuell im Fall Horst Mahler sieht. Wegen völlig gewaltloser Wortäußerungen wie ein Schwerstverbrecher zu über zehn Jahren (!) Gefängnis verurteilt, wurde der schwer diabeteskranke Dissident in Haft medizinisch so nachlässig behandelt, daß er in akute Lebensgefahr geriet und ein Unterschenkel amputiert werden mußte. Es sieht so aus, als sei von den beteiligten Amtsträgern ein tödlicher Ausgang billigend in Kauf genommen worden. Wegen seiner in der Haftklinik diagnostizierten „lebensbeendenden Krankheit“ konnten sie aufgrund öffentlichen Drucks von außen nicht anders, als Horst Mahler nach über sechs Jahren aus dem Gefängnis zu entlassen. Doch dann erfolgte die Ladung zur Haftfortsetzung für weitere dreieinhalb Jahre.
Um sich dem Terror der Diktatur der BRD nicht weiter auszuliefern, ging Horst Mahler nach Ungarn und beantragte dort als politisch Verfolgter Asyl. Gleichwohl ließ ihn die BRD per Europäischem Haftbefehl zum Zwecke seiner Auslieferung in Ungarn festnehmen und ins Gefängnis sperren, wo für einen beinamputierten, an schwerer Diabetes und Niereninsuffizienz leidenden 81jährigen unerträgliche Bedingungen herrschen, die seinen Zustand rapide verschlechtern, ihn wieder in Lebensgefahr bringen.
 
Hier muß es einen Aufschrei geben! Freiheit für Horst Mahler!

Machen Sie nicht mit bei der Verteufelung und Hetze gegen Menschen, welche nichts anderes tun, als völlig gewaltlos unbequeme Ansichten zu vertreten.

Tatsache ist: Die gewaltlose Äußerung durch eigenes, kritisches Denken gewonnener Ansichten und Überzeugungen kann niemals ein Verbrechen sein, sondern es ist das heiligste Recht des Menschen als freies, zum selbständigen Denken mit Geist begabtem Wesen. Ein Verbrechen aber ist es, wenn Menschen wegen Äußerung ihrer Ansichten mit dem ganzen Haß eines das Volk verratenden Regimes entrechtet, verfolgt, verurteilt und ins Gefängnis geworfen werden, so wie es heute in der BRD geschieht und geschah: nicht nur mit Horst Mahler, sondern auch mit Sylvia Stolz, Ernst Zündel, Udo Walendy, Germar Rudolf, Ursula Haverbeck, Arnold Höfs, Gerhard Ittner, Manfred Roeder, Ernst Kögel und anderen. Wie es in Österreich geschieht: mit Wolfgang Fröhlich, Gottfried Küssel und anderen.
 
Und wie es überall geschieht und geschehen kann, wo das Geschrei: “Diese Meinung ist ein Verbrechen!“ gegen die ertönt, welche in freier Rede Ansichten vertreten, von welchen die Schreihälse wissen, daß sie ihren lichtscheuen Interessen und Zielen im Wege stehen.
 
Und vielleicht ist es schon morgen Ihre Ansicht, die zum Meinungsverbrechen erklärt wird?
 
Nähere Informationen im Weltnetz: „Ohne Wahrheit kein Recht, ohne Recht keine Wahrheit“

Образованието в Третия райх

Бернхард Руст -Имперски министър на науката, образованието и народната просвета.

Деветнадесети век е свидетел на толкова много образователен напредък в областта на интелектуалната изтънченост, че той може да бъде справедливо описван като век на голям прогрес в образованието. Германия имаше водеща роля в това благодарение на нейната универсална и ефективна образователна система. Поради това много чужденци, се възползваха от учебните заведения, които тя предложи. Въпреки всички тези прекрасни постижения, Третия Райх реши да се направи радикална промяна в системата на образованието, поради редица причини.

Има две основни доказателства, които показват, че нещо не е наред с образованието. На първо място, високото ниво на просвещение не успя да защити германския народ срещу отровното въздействие на марксисткото учение и други фалшиви доктрини. Големи маси от хора са техни жертви, като в същото време висшето образование не можа да вземе ефективна позиция срещу разпространението на отровата. Ако образователната система бе стабилна, събитията от 1918 г. и последвалите периоди на националното разпадане и влошаване на народното състояние щяха да бъдат предотвратени.

На второ място, внимателното проучване на ситуацията показва, че германците са здрави до мозъка на костите и са надарени с такова национално чувство, както всеки друг народ. Следователно, временното намаляване на предишните високи стандарти не са били резултат на вродена малоценност, причината трябва да се търси в дефектната система на образованието, което независимо от високите си интелектуални постижения утвърждава тенденцията да намалява здравия дух и енергията на нацията и същевременно стимулира егоизъм и липса на чувство за национална солидарност. Освен това е очевидно, че някои елементи, защитаващи частни интереси за сметка на обществото успяха да спечелят дивиденти в него.

Tuesday, May 23, 2017

Национализъм и социализъм - от Херман Гьоринг

Берлински Шпортпаласт, 9 април, 1933
Германски жени и Германски мъже! Говорил съм на многобройни митинги и съм заемал повтарящи се позиции по много въпроси. Но днес това е нещо много специално за мен, тъй като стоя пред германците, които работят усилено всеки ден, или които трябва да живеят в крайна бедност и които поради това са научили от собствения си опит какво е националсоциализмът, и какво значи неговата победа за продуктивните граждани.

Мои скъпи граждани! Ние живеем посредством националсоциалистическата революция. Наблягаме на термина „социалистически”, защото много хора говорят само за „национална революция”. Съмнително, но също и погрешно. Не беше само национализма, който доведе до пробив. Горди сме, че германския социализъм също триумфира. За съжаление все още има хора сред нас, които наблягат на думата „национален” прекалено силно и които не искат да знаят нищо за втората част на нашия светоглед, което показва, че те също не са успели да разберат и първата част. Тези, които не искат да признаят германският социализъм, нямат правото да се наричат национални граждани.

Само този, който подчертава германският социализъм е истински гражданин. Онзи, който отказва да говори относно социализма, който разглежда социализма само в марксистки смисъл, или за когото думата „социализъм” има неприятно звучене, не е разбрал най-дълбокото значение на национализма. Той не е разбрал, че човек може да бъде националист само, ако вижда социалните проблеми, открито и ясно. И от друга страна, човек може да бъде социалист само когато вижда, че национализма трябва да триумфира, за да защити жизненото пространство на един народ от външни сили.

VA - The Skinheads Come Back Vol.2 (2017)
Genre: RAC/Oi!
Country: World
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 127 MB


01. Abtrimo - The RAC League is Back
02. Abtrimo - Die Tradition im Auge
03. Aggroknuckle - Stand and Fight
04. Aggroknuckle - Manipulator
05. Battle Dogs - Parontes
06. Battle Dogs - No one´s left Behind
07. Faustrecht - Für den Kult
08. Faustrecht - Jung und Extrem
09. Garrota - Sempre Piu Forte
10. Garrota - Cara Presidentessa
11. Lemovice - Coeur Noir
12. Lemovice - Gamins des Bas Fonds
13. March Or Die - Against all Odds
14. March Or Die - The Lads are Here
15. Para Elite - Funeral Pyre
16. Para Elite - ...To you!

ИЗТЕГЛИ

Stürm Kommand - Annihilation Kommand [Demo] (2009)Genre: NS Black Metal
Country: Bulgaria
Year: 2009
Bitrate: VBR kbps
Size: 42 MB


1.Total Warfare Against The Abominable Race And Their Servants!
2. Panzers Rolling Over The Putrid Corpses Of Our Enemies
3. The Final (True) Holocaust
4. Killing Your Filthy Children With Menora Bayonet
5. J. Destruction (Holocaustial Slaughter)
6. Annihilation Kommand (Holocaustial Slaughter)
7. Satan Commands (Poison Cover)
8. Miyapla Tonhs Tab Havkitah
9. Shalom Titus, Shalom!
10. The Art Of Genocide
11. Mass-Murder Ritual In The Name Of Our Sacred Cause

ИЗТЕГЛИ

VA - Viva Skrewdriver (2017)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genre: RAC / Oi!
Country: Spain
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 60.5 MB
 
01. Thumbscrew - Screw You
02. Post Mortem - La Tormenta
03. IVS Gladii - Strike Force
04. Irreductibles - Defiende Tu Hogar
05. Celtiberia - Fight The Poison
06. Nemini Parco - Back With A Bang
07. Arjuna - Hail Victory
08. Pugilato - Antisocial
09. 1a Vanguardia - I Don't Like You
10. Jolly Rogers - La Muerte No Es El Final
11. Los Guripas - La Voz De España

ИЗТЕГЛИ

G.T.S. - Mann für MannGenre: RAC
Country: Germany
Year: ???
Bitrate: 320 kbps
Size: 64 MB


1. Intro
2. Mann Für Mann
3. Freiheit
4. Pressedreck
5. Katha's Song
6. Türkenmutter
7. Anti APPD Lied
8. Deutschland
9. Nichts Als Die Wahrheit
10. Nigger, Out
11. Outro

ИЗТЕГЛИ

Frontsturm - Gesammelte Werke Internet Bootleg (2017)Genre: RAC
Country: Germany
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 185 MB


1. Frontsturm
2. Marsch Nach Buchenwald
3. Adolf Hitler
4. Dein Krieg, Unser Kampf
5. Der Fahnenträger
6. Der Wehrwolf
7. Deutschland. Mein Vaterland
8. Falsche Freunde
9. Frontsoldaten
10. Grabschänder
11. Leaderless Resistance
12. Leichenfelder
13. Nordmann
14. Panzerkommandant
15. Siegeswille
16. Stolzer Deutscher
17. Euer Hass Macht Uns Stolz
18. Mit Unseren Fahnen Ist Der Sieg
19. Ein Letztes Mal (live)
20. Könige Der Nacht
21. Ein Kampf, Ein Wille, Ein Sieg
22. Staats & Regierungsmann

ИЗТЕГЛИ

Heldenschwert - Vorwärts Germania (2017)Genre: RAC
Country: Germany
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 102 MB
Scans: Front/Back


1. Volk In Waffen
2. Sturmlied
3. Im Fadenkreuz
4. Wo Die Geschützte Brüllen
5. Vorwärts Germania
6. Für Das Schwarz Weiß Und Rot
7. Deutsches Eisen
8. Schlag Auf Schlag
9. Der Geist Der Ahnen
10. Walhalla

ИЗТЕГЛИ

Grosskaliber ‎- Aus allen Rohren (2017)Genre: RAC
Country: Germany
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 82 MB


1. Grosskaliber
2. Ein Volk In Einigkeit
3. Ehre & Stolz
4. An Manchen Tagen
5. Knechtschaft
6. Mein Vaterland
7. Das Deutsche Bollwerk Steht
8. An Der Kurzen Leine
9. Alte Heimat
10. Wir Machen Heute Welle
11. Tausend Schicksale

ИЗТЕГЛИ

Julmond ‎- Lebenszeichen & Der Tag X (2016)Genre: RAC/Ballads
Country: Germany
Year: 2016
Bitrate: 320 kbps
Size: 278 MB


1. Lebenszeichen V.1
2. Unser Heiliges Recht
3. Wir Haben Uns Entschieden
4. Durchs Brandenburger Tor
5. Das Mädel Und Die Maus
6. Odin, Willi, We V.2
7. Heiliges Reich
8. Wilhelm Gustloff
9. Wächter Der Zukunft
10. Lebenszeichen V.2
11. Ich Halte Inne
12. Verfluchter Montag
13. Julmond Kommt V.2
14. Intro
15. Julmond Kommt!
16. Für Unseren Kameraden Daniel
17. Niemals Wie Du
18. Lied Der Unruhvollen Jugend
19. Befehl Des Gewissens
20. Gedanken Zum Tag X
21. Insel Thule
22. Heiliges Reich
23. Volk Zum Gewehr
24. Das Rätsel
25. Kameraden Des Widerstandes
26. Zum Ehrentag
27. Mein Held
28. Wann Sehe Ich Dich Wieder?
29. Bonus: Erklärung Des Präsidenten Des Bundesamtes Für Verfassungsschutz

ИЗТЕГЛИ

Ausser Betrieb - Verdammt & Gelobt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genre: RAC
Country: Germany
Year: ???
Bitrate: 320 kbps
Size: 77 MB
 
1. Boten Der Wahrheit
2. Nur Worte
3. Niemals Dein Ziel Verlieren
4. Das Problem Bist Du
5. Verdammt & Gelobt
6. Fragen Über Fragen
7. Ausser Betrieb
8. Einer Dieser Tage
9. Niemand Hält Mich Auf
10. Ich Leb Mein Leben

ИЗТЕГЛИ

Terrorist attack! Huge Explosions and Multiple Deaths Reported at Ariana Grande Concert!

Monday, May 22, 2017

Духовните основи на нова Европа - от Д-р Ото Дитрих

ПОБЕДОНОСНИЯТ ГЕРМАНСКИ ДУХ
Вие получихте борбата, която искахте.

85­милионнният народ на Германия, прие предизвикателството. Той разби напълно Франция и гордите англосаксонци, където и да ги срещне в борбата, като пребити кучета и ги отблъсква на техния остров. Той разкъса блокадата им и блокира самите тях. И той ще съумее да завърши победоносния си ход срещу своите предизвикатели, както го започна.

Тук в тая съдбоносна борба – победоносна е не само силата на оръжието, но също и духът, от който тя се носи и въодушевява. С тия войници, които учудиха света, с тия армии, за които не съществуват препятствия, се движи едно ново време, една нова велика идея, която е родена в недрата на народа и се въплъщава в техния Водач. В това лежи последната тайна на тяхната несломима сила.

БЕЗДУШИЕТО НА ЕДНА ИЗВРАТЕНА ДЕМОКРАЦИЯ

Има народи, които разбират тия дълбоки връзки и познаха действието на творческите сили в развоя на човечеството. Но има и други нации, чиито господствуващи слоеве, в наситeното самодоволство на ограничените си възгледи, във вкаменелостта на понятията си и на мисленето си, направиха народите си глухи за всеки зов на природата и слепи за всяка духовна перспектива в процеса на събитията, които стоят извън собствената им ограниченост. Те считат себе си за крайната цел на напредъка и тяхната демокрация за края на човешкото развитие. Затова те хулят онова, което не могат да разберат и оплюват всичко, което не могат да схванат. Понеже те не могат да спечелят войната по военен начин, те обявиха морална война срещу силите на Оста. И в размера, в който е разкъсана тяхната блокада за изгладняване, те се опитват да обкръжат Германия и Италия с една блокада на омраза. За тази цел те приведоха в движение цялото бездушие на изродената демокрация спрямо лековерните и чувствителни към лъжата народи. Те замъгляват мозъците с фрази и с помощта на мрежа от лъжливи съобщения, в която са вплетени толкова много народи, те поставиха голяма част от света в едно състояние – човек е склонен да каже – на духовна истерия, за да сготвят в омагьосания казан от разгорещени страсти и смешно невежество супата на тяхното морално оклеветяване.

Europeans, Do Not Despair!

We live in a Bizarro World, a world where White Genocide is being carried out in the name of “Diversity,” and any objection to this anti-white policy is banned. However, while we have the spirit and blood of our ancestors coursing through our veins, hope remains. But we must fight!

Hitler’s Final Address to the German People

Regardless of political persuasion logic suggests all should be familiar with the most important speech of the 20th Century. Yet, it is unlikely that 1/10,000 people have heard of it, let alone read it. This suggests there being good reason for these several additional blank pages in the victors’ history books.

It is a gross understatement to say that Adolf Hitler was the most influential man of the 20th Century. Like the Greek legends and their gods; Jesus Christ, Thermopylae or the Fall of Rome, Hitler’s presence on earth will impact throughout the ages. As did the Roman Tribune Rienzi, Adolf Hitler was consumed by the infernos of Berlin.

However, much to the dismay of his critics, phoenix-like and more shimmering and radiant than before, the former revolutionary inexorably rises from the ashes. A million tomes of acidic water poured on the Hitler legend by the victors propagandists fail to douse the embers.

It is interesting to note that Hitler firmly believed in the resurrection of his spirit. In his final address he refers to his ‘spirit living on and his companions remaining as close to him after his mortal death.’

Dawn was yet to break over the smoke-filled capital when Germany’s elected Chancellor and President, the Fuhrer, made his address: Here it is for possibly the first time in 72 years.

“Since 1914, when as a volunteer, I made my modest contribution in the World War which was forced upon the Reich, over thirty years have passed.

In these three decades, only love for my people and loyalty to my people has guided me in all my thoughts, actions, and life. They gave me the strength to make the most difficult decisions, such as no mortal has yet had to face. I have exhausted my time, my working energy, and my health in these three decades.

It is untrue that I or anybody else in Germany wanted war in 1939. It was desired and instigated exclusively by those international statesmen who were either of Jewish origin or working for Jewish interests.

I have made so many offers for the reduction and elimination of armaments, which posterity cannot explain away for all eternity, that the responsibility for the outbreak of this war cannot rest on me.

Furthermore, I never desired that after the first terrible World War a second war should arise against England or even against America. Centuries may pass, but out of the ruins of our cities and monuments of art there will arise anew the hatred for the people who alone are ultimately responsible: International Jewry and its helpers!

As late as three days before the outbreak of the German-Polish War, I proposed to the British Ambassador in Berlin a solution for the German-Polish problem, similar to the problem of the Saar area, under international control.

This offer cannot be explained away, either. It was only rejected because the responsible circles in English politics wanted the war, partly in the expectation of business advantages, partly driven by propaganda promoted by international Jewry.

But I left no doubt about the fact that if the peoples of Europe were again only regarded as so many packages of stock shares by these international money and finance conspirators, then that race, too, which is the truly guilty party in this murderous struggle would also have to be held to account: the Jews!

I further left no doubt that this time we would not permit millions of European children of Aryan descent to die of hunger, nor millions of grown-up men to suffer death, nor hundreds of thousands of women and children to be burned and bombed to death in their cities, without the truly guilty party having to atone for its guilt, even if through more humane means.

After six years of struggle, which in spite of all reverses will go down in history as the most glorious and most courageous manifestation of a people’s will to live, I cannot separate myself from the city which is the capital of this Reich.

Because our forces are too few to permit any further resistance against the enemy’s assaults, and because individual resistance is rendered valueless by blinded and characterless scoundrels, I desire to share the fate that millions of others have taken upon themselves, in that I shall remain in this city. Furthermore, I do not want to fall into the hands of enemies who for the delectation of the hate-riddled masses require a new spectacle promoted by the Jews.

I have therefore resolved to remain in Berlin and there to choose death of my own will at the very moment when, as I believe, the seat of the Fuehrer and Chancellor can no longer be defended.

I die with a joyful heart in the awareness the immeasurable deeds and achievements of our soldiers at the front, of our women at home, the achievements of our peasants and workers, and the contribution, unique in history, of our youth, which bears my name.

It goes without saying that I thank them all from the bottom of my heart and that it is also my desire that in spite of everything they should not give up the struggle, but continue fighting wherever they may be, faithful to the great Clausewitz, against the enemies of the Fatherland.

From the sacrifices of our soldiers and from my own comradeship with them, there will come in one way or another into German history the seed of a brilliant renaissance of the National Socialist movement and thus the realization of a true national community.

Many very brave men and women have resolved to link their lives to mine to the very end. I have requested them, and finally ordered them, not to do so, but instead to take part in the continuing struggle of the nation.

I ask the commanders of the army, navy, and air force to strengthen by all possible means the spirit of resistance of our soldiers in the spirit of National Socialism, emphasizing especially that I too, as founder and creator of this movement, have preferred death to cowardly flight or even capitulation.

May it be one day a part of the code of honour; as it is already in the navy, that the surrender of an area or of a town is impossible, and above all in this respect the leaders should give a shining example of faithful devotion to duty unto death.

Several brave men have joined me by their own free will and do not wish to leave the capital of the Reich under any circumstances, but on the contrary are willing to perish with me here. Yet I must ask them to obey my request, and in this instance place the interests of the nation above their own feelings.

Through their work and loyalty they will remain just as close to me as companions after my death, just as I hope that my spirit will remain amongst them and will always accompany them. Let them be hard, but never unjust; above all, let them never allow fear to counsel their actions, but may they place the honour of the nation above everything on this earth.

Finally, may they be conscious of the fact that our task of building a National Socialist state represents the labour of the coming centuries, and this places every single person under an obligation always to serve the common interest and to subordinate his own interests. I demand of all Germans, all National Socialists, men and women and all soldiers of the Armed Forces, that they remain faithful and obedient to the new government and to their President unto death.

Above all, I charge the leadership of the nation and their followers with the strict observance of the racial laws and with merciless resistance against the universal poisoners of all peoples, international Jewry.”

Wake Up, White Men and Women!

Back in 2014 when I was organizing the first White Man March, I was getting in contact with different nationalist groups from all over the world. A few young men from Britain were interested in getting involved for our coordinated day of activism, so they took to the streets with some banners and sent me their video. It was just a few of them, but I saw they had great courage. They called themselves National Action.

They were soon to see great success in their recruiting efforts through exciting activism. One year later after the first march, they organized a monumental demonstration in Newcastle, bringing together nationalists from many different groups. They had so many people there that they were able to outnumber the anti-fascists, who soon left and went home. They gave rousing speeches for around an hour, but arrests soon followed after an Israeli flag was burned. In addition to many more successful demonstration, they would organize retreats for their members to train in the martial arts, collect and distribute food for the hungry and homeless, and put forth powerful propaganda. National Action had become a force to be reckoned with, getting many young people active and involved, ready to take back their streets.

They posed such a threat to the jewish-occupied government of Britain (filled with child rapists and traitors), that they were banned at the end of 2016. Now membership in or even support for National Action is a criminal offense under the Terrorism Act 2000. Yes, you’re now a “terrorist” in Britain if you oppose the genocide of the indigenous population at the hands of the jewish overlords and their Muslim minions. “National Action” might no longer be in the streets as they once were, but the struggle continues. The White resistance may have strategic retreats at times, but the struggle lives on. Hail our brave comrades! Long live the fighters!

Here is an inspirational speech from one of their events, which I only recently found.

What the Founders Really Thought About RaceNo one can keep saying they “love the Constitution” while spitting in the faces of the people who wrote it with their “anti-racist” tripe.

This was a country founded by and for white men, period.

Not feminists, not Jews, not blacks, not Mexicans – white males.

Mahnmal in Bretzenheim geschändet

Eine Woche nach unserer Gedenkveranstaltung am Mahnmal in Bretzenheim für die von 1945-1949 in den Rheinwiesenlagern ermordeten Deutschen wurde dieses geschändet und die von uns niedergelegten Blumen zertrampelt.

http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bad-kreuznach/vg-langenlonsheim/bretzenheim/mahnmal-in-bretzenheim-geschaendet_17892196.htm

Bretzenheim 16.05.2017

BRETZENHEIM - (fli). Zu verstehen ist es nicht, was manche Individuen dazu verleitet, wieder und wieder das Mahnmal „Feld des Jammers“ in Bretzenheim zu verunstalten. Entdeckt wurde die erneute Beschädigung am Sonntag. Unbekannte hinterließen ihre Schmierereien auf den Wänden des Mahnmals und dem Kreuz, leerten die Blumenkübel, zertrampelten die dort abgelegten Blumen und warfen die Grabkerzen quer über die angrenzenden Felder. Das Glas des Infokastens wurde ebenfalls zerschlagen.

„Das macht mich einfach zornig und sehr, sehr traurig“, erklärt Wolfgang Spietz, Leiter des Dokumentationszentrums und Ausstellung Kriegsgefangenenlager Bretzenheim. Mit jeder weiteren ihrer Untaten, die am Mahnmal begangen werden, ist es schwerer für Spietz zu verstehen, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht.

Wer Hinweise zu den Tätern hat, wird gebeten, die Polizeiinspektion, Telefon 0671-8 81 11 00, zu informieren.

http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bad-kreuznach/vg-langenlonsheim/bretzenheim/mahnmal-in-bretzenheim-geschaendet_17892196.htm

Videos Bretzenheim Mai 2017

Videos von Nordland-TV über die Gedenkveranstaltung
in Bretzenheim am 7.Mai 2017:

Zusammenfassung mit Ausschnitten von Beiträgen aller Rednerinnen und Rednern (12 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=yHlEGFsrAJg

Henry Hafenmayer verliest das Grußwort von HORST MAHLER (6:10 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=uK3yL1qnJmU

Pastor i.R. FRIEDRICH BODE (13 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=PZzukPjXuBE

DR. GUNTHER KÜMEL (9:23 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=k0ck6lOjcjI

HENRY HAFENMAYER (7 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=tSCA3cNLEEg

GERHARD ITTNER (7:35 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=wNacEqDvhD0

Bitte vormerken: Die nächste Gedenkveranstaltung in Bretzenheim
findet im November 2017 am Totensonntag statt.

Triumph of the Jewish God May 9, 1945

Sunday, April 23, 2017

Die Mär vom "Holocaust" ist tot!

Dies ist der Befreiungsschlag. Bitte weit im Deutschen Volk verbreiten!

DIE MÄR VOM "HOLOCAUST" IST TOT!

Chronologie: Am 18. September 2012 wurde ich, als Nichtstaatsangehöriger der BRD, von Schergen dieses Schurkenregimes per Menschenraub unter Falschdeklaration und ohne Ausweisdokumente aus dem Ausland hierher verschleppt. (Ich glaube nicht, daß die Diener der LÜGE und Verbrecher der Fremdherrschaft einen solchen Fehler im Falle Horst Mahler wiederholen werden - die haben sich, indem sie ihn in meinem Fall begingen, nachhaltig die Finger verbrannt.) Damit hat sich das BRD-Regime ohne Not einen erbitterten Todfeind seiner Mär, seines "Gründungsmythos" vom "Holocaust" ins Land geholt und aufgehalst. Ich von mir aus - der ich bereits sieben Jahre lang von dieser abgetreten und weg gewesen war, weit weg - wäre ansonsten NIE MEHR auf die politische Bühne zurückgekehrt. - Am 16. Oktober 2015 wurde ich nach insgesamt dreieinhalb Jahren (einschließlich der Auslieferungshaft) aus der Kriegsgefangenschaft als politischer Häftling der staatsimulatorischen Fremdherrschaft entlassen. - Im Sommer 2016 traf ich, auf Vermittlung durch Henry Hafenmayer, am Starnberger See mit Alfred Schaefer zusammen. Eine schicksalhafte Begegnung! Eine Fügung der Vorsehung, fürwahr. Sehr schnell war uns beiden bewußt, daß diese Begegnung geschehen MUSSTE, und war uns der tiefe Sinn und Auftrag unserer Verbindung klar:

WIR WERDEN DER MÄR VOM "HOLOCAUST" DEN TODESSTOSS VERSETZEN!

Es gab für Alfred und mich nie die leiseste Spur eines Zweifels daran, daß wir diese IN STÜCKE HAUEN und RESTLOS VERNICHTEN werden, daß wir das Deutsche Volk befreien werden von der Tyrannei und dem Terror des Drachens, vom Vollgesülztwerden und Erpreßtwerden mit "Gaskammern", mit "Auschwitz" und "6 Millionen".

Wir waren uns von Anfang an absolut sicher: WIR WERDEN ES SCHAFFEN! Und es wird JETZT geschehen - weil es geschehen MUSS, weil sonst das Deutsche Volk zugrundegeht und Deutschland für immer erlöschen wird!

Und wir haben der satanisch ersonnenen Mär den Todesstoß versetzt, gleich mit unserem ersten Video: https://www.youtube.com/watch?v=Def5rq7LOfM

Auf der Ebene, wo sich die Dinge vorbereiten und geschehen bevor sie auf der Erde manifest werden, hat dieser Todesstoß ins faule Herz der Mär sofort gesessen! Alfred und ich haben das schon im Studio bei der Arbeit sich anbahnen gespürt, als wir das Video schufen. Dann, als sich alles zusammenfügte und auch noch Monikas fantastische Durchbruchsleistung, mit ihrer Geige und ihrem Lachen die LÜGE nackt und lächerlich zu machen, in dieses Video mit aufgenommen wurde, da wurde der Mär der entscheidende Hieb versetzt, der sie in ein tödliches Taumeln brachte! Was jetzt noch an ihr zuckt und um sich schlägt, ist schon vom Quellstrom des Lebens abgetrennt, ist gleichsam ein Schatten und ein häßlich verhallendes Echo. Nichts, das noch irgendwem Angst machen müßte.

Die Mär ist GEPLATZT wie eine Seifenblase!

Dem Drachen ist der Kopf abgeschlagen!

Und da mir das Schwert gerade so gut in der Hand liegt - es ist eine Waffe des Geistes, in der Ahnentiefe unseres Volkes geschmiedet - will ich es gleich gegen das andere große Unheil für unser Volk richten, mit dem dieses vernichtet werden soll. Dieses Unheil ist das BRD-Betrugsverbrechen!
So viele Gründe gibt es, daß die BRD, die "Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft", KEINE LEGITIMATION gegenüber dem Deutschen Volk besitzt und gegenüber jedem einzelnen Deutschen, der ihr mit dem unbedingten Recht der freien Selbstbestimmung die Legitimation über sich abspricht; doch genügt eine entscheidende Tatsache allein, das BRD-Betrugsverbrechen ganz klar aufzuzeigen: Die BRD, die windige Staatssimulation, sie verfügt über KEINE EIGENE STAATSANGEHÖRIGKEIT! Und damit verfügt sie auch über KEINEN EINZIGEN eigenen Staatsangehörigen und über KEIN EIGENES STAATSVOLK!
Dieses Regime hat somit ÜBERHAUPT KEIN RECHT, Freie Deutsche Menschen gegen deren Willen als vermeintlich seine Staatsangehörigen zu beschlagnahmen und zu behandeln.

Der Ruf der Deutschen Ehre heißt jetzt: Deutsche, sagt Euch in freier Selbstbestimmung los vom BRD-Regime, das bei aufrechterhaltenen FEINDSTAATENKLAUSELN dem FEINDSTAATENBÜNDNIS gegen Deutschland und das Deutsche Volk beigetreten ist. Damit aber ist die BRD zur FEINDORGANISATION gegen die Deutschen und gegen deren Land geworden! Und schon gleich gar nicht ist sie "identisch" mit dem Deutschen Reich - denn man kann nicht gleichzeitig per aufrechterhaltener Feindstaatenklauseln erklärter Feindstaat und Verbündeter ein und derselben Staaten sein!
Und dieses Feindverhältnis erklärt auch die Brutalität und die fieberhafte Besessenheit des Überfremdungs-, des Umvolkungs- und Vernichtungskrieges, welchen das BRD-Regime als antideutsche Fremdherrschaft gegen das Deutsche Volk zu dessen Ausrottung und Abschaffung führt.

Deshalb, Deutsche, bekennt Euch zu Eurem rechtmäßigen Staat und macht diesen wieder handlungsfähig - bekennt Euch zum DEUTSCHEN REICH! Sagt NEIN zur BRD und ihren volksverräterischen Lumpen-Schergen! Dieses Regime HAT KEIN RECHT, Euch gewaltsam gegen Euren Willen für sich einzuvernehmen! Ihr seid KEINE Sklaven, seid KEINE Leibeigenen der BRD; Ihr seid NICHT deren Eigentum und NICHT deren Besitz; Ihr seid vor allem KEINE Staatsangehörigen der BRD, da eine Staatsangehörigkeit der BRD ÜBERHAUPT NICHT EXISTIERT! - Ihr seid Deutsche des Reichs und seid damit FREIE DEUTSCHE MENSCHEN!

Schaut Euch um, was das BRD-Regime aus EUREM LAND gemacht hat: Es wimmelt von Volksfremden; es wimmelt von solchen, die NICHT ZUM DEUTSCHEN VOLK, und die nicht hierherher gehören! Denn das ist EUER LAND - es ist das LAND DES DEUTSCHEN VOLKES! Und zum Land des Deutschen Volkes soll es wieder werden und soll es bleiben solange Deutsches Blut durch Deutsche Adern fließt und Deutsche Herzen schlagen - in Ehre und Treue und Liebe für Deutschland und das Deutsche Volk!

Nun, nachdem die LÜGE beim Namen benannt und damit ihrer Macht beraubt ist; die LÜGE, die das Deutsche Volk seid über 70 Jahren erstickte und knebelte und wehrlos und völlig irre machte; so wehrlos und irre, daß dieses selbst sein eigenes Ausgerottetwerden als "verdiente Strafe" hinzunehmen bereit war - nun kann alles geschehen und alle Deutschen Wunder können wahr werden. Wenn Ihr es nur wollt!

Dort liegt der abgeschlagene Kopf des Drachens in dessen stinkendem Blut, und auch das BRD-Betrugsverbrechen ist beim Namen benannt, und damit ist sein Bann gebrochen; und mit Eurem NEIN zu diesem Regime ist auch seine Macht über Euch dahin. Ihr lacht jetzt laut über die damit lächerlich gewordene Mär, mit der man Euch gestern noch in Schuldfurcht versetzte und einschüchterte und klein und wehrlos hielt. Jetzt aber seid Ihr frei! Euer endlich gefundener Mut zum Lachen über die LÜGE hat Euch frei gemacht. Auf Euch wartet das Reich - das DEUTSCHE REICH!

Es ist vollbracht!

Heil und Segen dem DEUTSCHEN REICH!
Heil und Segen dem DEUTSCHEN VOLK!


Das Schwert, mit dem der Drachen erschlagen wurde, gehört jetzt dem ganzen Deutschen Volk. Auf daß ein jeder Deutscher nach ihm greifen kann, wann immer sich auch nur einer wagt, es zu unternehmen, dem Deutschen Reiche und Volke das anzutun, was ihm seid 1945 angetan wurde, als es in Knechtschaft und Schande sank. Das soll sich NIE MEHR, NIE MEHR wiederholen!

Gerhard Ittner

Nürnberg, den 22. April 2017

Important decision by the Supreme Court of FRG

German author Michael Winkler [ http://www.michaelwinkler.de/ ] from Würzburg in Franconia had been succesfully appealing to the Supreme court, the Constitutional Court of the FRG.
The case: Winkler had been sentenced because of "denying the holocaust" for he had written in an article that "since 1944 no Jew had been deported to Auschwitz". Before the most recent decision of the Constitutional Court it had been trials in eight courts(!) maintaining the sentence.
Ridiculous enough, especially to be subject of eight trials, the question was whether "since" (in German "seit") means that from during (including) 1944 on no Jew had been deported to Auschwitz or that with the end of/after 1944 no Jew had been deported to Auschwitz.
As a matter of fact, concerning the German language, saying "seit 1944 ist kein Jude mehr nach Auschwitz verschleppt worden" ( "since 1944 no Jew had been abducted to Auschwitz") clearly means that after the year 1944 had come to an end no Jew had been deported to Auschwitz anymore. But all the state prosecutors and judges in eight trials were by purpose and consciously misunterstanding the term "seit" in the context in question in order to sentence Michael Winkler.
The Constitunional Court now determined the right of free speech was so important that in any case, if there are several possibilities to interpret a statement, the court is bound to assume the most beneficial one for the defandant.
This is a very weighty decision by the Supreme Court because in "holo-trials" the state prosecutors and judges would take the most unfavourable interpretation for the accused, keen on to sentence by all means.

The decision of the Constitutional Court:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-030.html;jsessionid=1F67F83B1A93D78F6D2E2965E35399CA.2_cid370

The press ist outrageous about:

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article163888561/Kam-seit-1944-wirklich-kein-Jude-nach-Auschwitz.html

Gerhard Ittner
Nürnberg, 23. April 2017

Von falsch so bezeichneten "Holocaustleugnern" und echten Holocaustlügnern

Im Befreiungskampf gegen das Justizverbrechertum der Meinungsverfolgung im BRD-Regime hat der Publizist Michael Winkler beim Grundgesetzgericht in Karlsruhe ein wichtiges Urteil erwirkt. Dieses weist darauf hin und bestärkt die Wichtigkeit, bei der Urteilsfindung gegen dem zwangsglaubensverordneten Dogma vom "Holocaust" kritisch gegenüberstehenden Menschen dem Recht auf Meinungsfreiheit entsprechendes Gewicht zu geben.

Die mit den Methoden des Schweinejournalismus arbeitende Zunft der Lügenpresse bringt darob sofort ihre Haßgeschütze in Stellung. Erwartungsgemäß. Besonders bemerkenswert dabei: Eben noch hatte diese Lügenpresse ein ohrenbetäubendes Geschrei gemacht, daß das Recht auf Meinungsfreiheit über allem stehen und unbedingt respektiert werden müsse - als es um den Fall des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel ging. Jetzt aber wollen die Hetzer der gleichgeschalteten Systemjournaille nichts mehr vom Recht auf Meinungsfreiheit wissen, wenn es darum geht, daß dieses - da als Grundrecht unteilbar - selbstverständlich auch dort zu gelten hat, wo es um Äußerungen zu den Geschichten vom "Holocaust" geht. (Das Grundgesetzgericht der BRD hat jetzt genau das betont.)
Geschichten, bei denen vor allem offenkundig ist, daß ihre vermeintliche Offenkundigkeit offensichtlich nur deshalb dergestalt behauptet werden und als zwangsglaubensverordnetes Dogma aufrechterhalten kann, weil eine systematisch eigens dazu aufgebaute, zum Rechtsbruch unter Anwendung eines antirechtsstaatlichen Sondergesetzes in politischen Prozessen unbedingt bereite Inquisition mit brutaler Verfolgung Andersdenkender und drakonischen Strafen dafür sorgt, daß nicht in freier Meinungsäußerung offen und kritisch über diese Geschichten vom "Holocaust" gesprochen werden darf. Wobei es sich an etlichen Beispielen gezeigt hat, daß solche Geschichten sehr schnell als perfide Propagandalügen aufgeflogen sind, sobald sie offen angezweifelt und kritisch hinterfragt werden konnten - z.B. die Holocaustlüge von der angeblichen Seife aus dem Fett vergaster Juden; die Holocaustlüge von den Lampenschirmen aus Menschenhaut; die Holocaustlüge von den "Schrumpfköpfen"; die Holocaustlüge von den Fließbändern zur Menschentötung; die Holocaustlüge von den elektrischen Bodenplatten zur Massenexekution... und eine schier endlose Reihe von aufgeflogenen Holocaustlügen.

Ist es da nicht legitim, die Frage zu stellen, was wohl von der per Strafgesetz als zwangsglaubensverordnetes Dogma installierten und unter Vergewaltigung der Rechtsstaatlichkeit in politischen Prozessen gewaltsam aufrechterhaltenen vorgeblichen Offenkundigkeit der "Gaskammern", der "6 Millionen" usw. übrig bliebe, wenn das unter den Bedingungen der Meinungsfreiheit angezweifelt und kritisch hinterfragt werden könnte, wenn forensische Beweise dazu gefordert werden dürften und entsprechende unabhängige Untersuchungen dazu durchgeführt werden würden?

Offenkundig ist: Unter den Bedingungen des Justizverbrechertums der Meinungsverfolgung können die Geschichten vom "Holocaust" überhaupt keine Offenkundigkeit erlangen und schon gleich gar keine Wahrhaftigkeit, da niemand sagen kann, wieviele Menschen wirklich an diese Geschichten glauben und wieviele aus Angst vor Verfolgung und Strafe nur so tun, als ob sie an diese glauben.

Der Kaiser im Märchen war auch nur solange "allgemein offenkundig" mit prächtigen Kleidern angetan, als es unter Strafe stand, darauf hinzuweisen, daß er aber doch nackt sei - und bis ein Kind es wagte, ganz offen zu sagen: "Seht doch: der Kaiser - ER IST NACKT!" Dann jedoch brach schallendes Gelächter aus und der Kaiser wurde zum Gespött. Da half es ihm auch nichts, wenn er sich nun wirklich in prachtvolle Gewänder kleidete. Im Gegenteil, dann wurde das Lachen der durch das Aussprechen der Wahrheit befreiten Menschen nur noch schallender und ihr Spott noch größer.
Ja, so ist das eben, wenn den Menschen so lange mit Gewalt und unter Strafandrohung von anderen als "offenkundig" Aufgezwungenes schließlich platzt wie eine Seifenblase...

G. Ittner

Hier aus den betreffenden Tageskommentaren von Michael Winkler:
Roma locuta, causa finita. So seltsam es klingen mag, das, was in dieser Pressemitteilung steht, hat die Verteidigung sieben Mal vorgetragen - viermal vor Amts- und Landgericht Würzburg, dreimal vor dem Oberlandesgericht Bamberg. Vier Berufsrichter in Würzburg, sechs Schöffen, neun Richter in Bamberg wollten es einfach nicht verstehen. Ich hoffe, daß die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts intensiver gelesen wird als die Schriften der Verteidigung. Um zu seinem Recht vor dieser Willkürjustiz zu bekommen, bedarf es eines sehr guten Anwalts, einer gehörigen Portion Glück und offenbar neun (In Zahlen: 9) Gerichtsinstanzen. Amtsgericht, dreimal Landgericht, dreimal Oberlandesgericht, einmal Bundesverfassungsgericht und demnächst noch einmal Landgericht. Im Prinzip ging es um die Bedeutung von insgesamt vier Buchstaben, die das Wort "seit" ergeben. (Aus Michael Winklers Tageskommentar vom 22. April 2017)

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-030.html;jsessionid=1F67F83B1A93D78F6D2E2965E35399CA.2_cid370

Interessant, ich habe sogar Eingang in die WELT gefunden. Leider mit einem Artikel, der den Verfall des deutschen Pressewesens beispielhaft darstellt. Der Filmbeitrag hat absolut nichts mit der Meldung zu tun, den hat offenbar die Propaganda-Abteilung herausgesucht. Mit dem "rechtsextremen Autor" drischt der Pseudo-Journalist Phrasen, er hat also nicht recherchiert, über wen er da berichtet. "Groteskes über Auschwitz" ist seiner Ansicht, wenn ich historisch korrekt aussage, daß der letzte Transport nach Auschwitz 1944 stattgefunden hat. Die 14 Neuzugänge 1945 als "Deportation" zu bezeichnen, ist verglichen mit den Zahlen, die dieser Sven Felix Kellerhoff selbst für 1944 anführt, geradezu lächerlich. Ansonsten hat dieser Mensch so ziemlich alles getan, was Schmierenjournalismus auszeichnet: Er hat die Meldung mit zahlreichen Fakten angereichert, die mit der Meldung nichts zu tun haben. Er hat seine eigene Meinung untergemischt, was in einer seriösen Zeitung nicht passieren darf. Allenfalls, wenn dies klar als Meinung des jeweiligen Schreiberlings gekennzeichnet ist, also als Kommentar, wäre das zulässig. Und drittens hat er gezeigt, daß er der deutschen Sprache nur teilweise mächtig ist, also die Bedeutung einzelner Worte nicht versteht. Ich weiß nicht, ob dieser Herr Kellerhoff Jude ist, glühender Zionist, ein bloßer Linksfanatiker oder schlicht und einfach inkompetent, weil sich die WELT keine richtigen Journalisten leisten kann. Ich sehe nur, daß sich der Niedergang der Wahrheitsmedien immer weiter beschleunigt. Kein Wunder, daß denen die Abonnenten davonlaufen. Dabei war die WELT einmal eine respektable Zeitung gewesen, allerdings in einer Zeit vor Kellerhoff.

Falls mir jemand vorwerfen möchte, ICH würde hier Meldung und Meinung vermischen - ja, das tue ich. Und ich darf das sogar, weil ich hier keine "Meldungen vom Tage" verbreite, sondern Tagesereignisse kommentiere. Das steht ganz klar und eindeutig in der Überschrift. Das heißt, ich bin nicht in der Weise "seriös", wie es die Propagandamedien gerne hätten, ich gehöre auch nicht zu den "Wahrheitsmedien". Dafür bin ich eines, was die ach so seriöse Presse längst nicht mehr ist: ehrlich. (Aus Michael Winklers Tageskommentar vom 23. April 2017)

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article163888561/Kam-seit-1944-wirklich-kein-Jude-nach-Auschwitz.html

(Derzeit noch stehen einige interessante Kommentare unter dem Artikel in der "Welt".)

Saturday, April 22, 2017

Kriegsvorbereitungen?

Beobachtungen über verstärkte Transportaktivitäten der Besatzertruppen.

Ein Kamerad aus Dresden berichtete mir heute abend am Telefon, daß er eben mit dem Taxi gefahren wäre. Dessen Fahrer  erzählte, er käme gerade aus Riesa, dort habe er einen Lokomotivführer vom Dienst abgeholt, was er desöfteren täte. Dieser Lokomotivführer hatte einen Zug von Hof nach Riesa gebracht - es war ein immens langer Zug gewesen, der längste, den der Taxifahrer (ein ehemaliger NVA-Soldat, der dort auch mit dem Zusammenstellen von Militärtransporten zu tun hatte) jemals gesehen hatte. Ein sehr, sehr langer Zug voll mit Kriegsgerät der US-Armee: Panzer, Lkws usw. Der neue Lokführer mußte sofort weiterfahren, was sonst nicht der Fall ist, wie der damit vertraute Taxifahrer meinte. Üblicherweise ist beim Wechsel des Lokführers mehr Zeit. Der Zug ging an die Ostsee. Also ist zu vermuten, daß das Kriegsgerät der Amerikaner nach Polen oder ins Baltikum verschifft wird.

Ebenso erfuhr ich aus Frankfurt, von einer seit Jahrzehnten im unmittelbaren An- und Abflugbereich des Flughafens wohnenden Wohnenden, daß es in jüngster Zeit dort massiv Bewegungen von amerikanischen Militärmaschinen gibt, was vordem nicht der Fall war.

G. Ittner

Nicht vergessen: 7. Mai in Bretzenheim!

Bitte nicht vergessen - kommt in großer Zahl!
Auch um ein Zeichen zu setzten, daß wir uns die Volksverratsverbrechen und die Volksvernichtung mittels eines brutalen Überfremdungskriegs durch die Staatssimulation und antideutsche Fremdherrschaft des BRD-Regimes NICHT MEHR LÄNGER BIETEN LASSEN!

WIR SIND DAS DEUTSCHE VOLK! - UND DAS IST UNSER LAND!

Am Sonntag, den 7. 5. 2017 findet in Bretzenheim die seit nunmehr fast 40 Jahren traditionelle Maiandacht zum Gedenken an die Geschundenen und Ermordeten der Rheinwiesenlager statt - unter dem Motto:

BEFREIUNG VON DER BEFREIUNGSLÜGE

Dies ergeht mit der Bitte um rege Teilnahme sowie um die Bewerbung und die Aufnahme dieses Aufrufs auf Euren etwaigen Weltnetzseiten und in den Sozialen Netzwerken. Leitet  ihn weiter. Verbreitet ihn weitestmöglich. Und kommt am 7. Mai mit Euren Freunden und Verwandten nach Bretzenheim!

1 Million deutscher Wehrmachtssoldaten waren in den Rheinwiesenlagern der alliierten Weltverbrecher im Zuge des von langer Hand geplanten (und in seinem Ziel bis heute nicht aufgegebenen) Vernichtungsprogramms gegen das Deutsche Volk auf unvorstellbar zynische und grausame Weise zu Tode gequält und gemartert worden. Dieser wahre Holocaust wird von einer durch und durch antideutschen Politik entweder heruntergespielt oder ganz ignoriert.

Deshalb ist es heute mehr denn je eine heilige Pflicht für jeden Deutschen, beim Gedenken für die Toten der Rheinwiesenlager dabeizusein. Auch als klare Ansage an eine Deutschland und das Deutsche Volk immer schneller und brutaler zugrundezurichten bestrebte antideutsche Politik des unsäglichen Volksverrats und der regelrechten Volksvernichtung: NICHT MIT UNS, UND SCHON GLEICH GAR NICHT BEI UNSEREN TOTEN - DEN GEFALLENEN HEILIGEN AHNEN IM KAMPF UM DAS LEBEN UNSERES DEUTSCHEN REICHES UND VOLKES!

BITTE KOMMT AM 7. MAI NACH BRETZENHEIM!

Wir vergessen unsere Toten nicht und halten unseren Ahnen die Treue
und stehen damit in Ehre
für ein Wiedererwachen und eine Zukunft in wiedergewonnener Freiheit
des Deutschen Reiches und Volkes ein.

Am 7. Mai 2017 ab 16:00 Uhr an der B48 am Rheinwiesenlager-Mahnmal
in 55559 Bretzenheim.
Treffpunkt ist am Kreisverkehr am Ortsausgang in Bretzenheim (in Richtung Bad Kreuznach und Gedenkstätte "Feld des Jammers") an der Straße "In den zehn Morgen".

Gerhard Ittner

Friday, April 21, 2017

Gesendet: Donnerstag, 20. April 2017 um 11:54 Uhr
Von: "Alfred Schaefer" <info@alfredsaws.de>
An: Verborgene_Empfaenger:;
Betreff: Horst Mahler flees the Inquisition's henchmen. His final speech
Dear fellow human beings,
The Talmudic Inquisition is nervous, they are losing the narrative. They tried to murder Horst Mahler, but failed. Now they are sending their henchmen after him.
He is not going down without a fight.  Here is the english voiceover of his final appeal to not only the German people, but all European peoples, and all peoples of the world.
Alfred Schaefer

Horst Mahler´s most recent statement

Der perfide Falsch- und Lügenbegriff "Holocaustleugnung"

Man erinnert sich: Noch vor ganz kurzer Zeit ereiferte sich der Schweinejournalismus im BRD-Regime ganz aufgebracht und mit moralinschwerem Gedöns darüber, daß die Türkei im Falle ihres Landsmannes Deniz Yücel das Recht auf Meinungsfreiheit nicht respektiere. Unterdessen aber, wo es um das abscheuliche Justizverbrechen der Meinungsverfolgung gegen den 81jährigen, schwer diabeteskranken und beinamputierten Dissidenten Horst Mahler geht, da scheint dieselbe Lügenpresse rein gar nichts mehr zu wissen und schon gleich gar nichts wissen zu wollen vom aber doch unteilbaren Recht auf freie Meinungsäußerung.

In dieser völligen Ignoranz des Rechts auf Meinungsfreiheit wirft man Horst Mahler wie auch mir und anderen, die sich entsprechende absurde Geschichten nicht einfach unkritisch und unhinterfragt auf die Nase binden lassen, "Holocaustleugnung" vor. Ein völlig blödsinniger Begriff, da man, um etwas leugnen zu können, von der Tatsächlichkeit eines entsprechenden Geschehens überzeugt sein muß. Aber daß ich oder andere selbständig denken und selbständig denken wollende, als Revisionisten bezeichnete Menschen von der Tatsächlichkeit des "Holocaust" überzeugt sein sollen, das lassen wir uns nun wirklich nicht unterstellen!

Bereits der Begriff der "Holocaustleugnung", mit dem das Justizverbrechertum der Meinungsverfolgung arbeitet, ist über alle Maßen perfide und a-juristisch. Was ist denn Leugnung? - Wenn ich sehe, daß ein Freund von mir ein Fahrrad stiehlt, und ich streite das bei Befragung ab, dann leugne ich; wenn mir aber andere erzählen, dieser Freund von mir habe ein Fahrrad gestohlen, und ich glaube das nicht - dann leugne ich nicht, sondern dann zweifle ich am Wahrheitsgehalt dessen, was andere mir erzählen. Dabei ist es ganz egal wie viele es sind, die mir das erzählen, und wie fantastisch sie ihre Erzählungen ausschmücken oder sie gar in Hollywood verfilmen lassen, oder ob sie das erzählen, was sie irgendwann in einem Hollywoodfilm gesehen haben. Entscheidend ist, daß ich nicht glaube, was andere erzählen - und das ist das absolute, das unveräußerliche Recht eines jeden Menschen.

Zwangsehen sind deshalb verpönt, da niemand dazu gezwungen werden kann, einen anderen zu lieben - und ein solcher Versuch eine natürliche Abneigung sogar noch verstärkte. Aber genauso ist es unmöglich, jemand das als für ihn offenkundig zu sein habend aufzuzwingen, von dem andere behaupten, daß es ihnen offenkundig sei. Und auch hier werden gewaltsame Methoden und der Zwang des Versuchs das genaue Gegenteil des Erwünschten bewirken.
Da Volljuristen das ganz genau wissen müssen, deshalb sind diese nicht nur politischen Erwartungshaltungen willfährige Rechtsbeuger, sondern sind tatsächlich höchst vorsätzliche Justizverbrecher, wenn sie in per se antirechtsstaatlichen Prozessen nach Sondergesetz mit dem justizkriminellen Falschbegriff der "Holocaustleugnung" arbeiten, um Menschen für ihr kritisches Denken und ihre Zweifel an Erzählungen anderer ins Gefängnis zu bringen. Noch dazu für Erzählungen, deren Geglaubtwerden für die Erzähler mit immensen finanziellen und politischen Interessen in engstem Zusammenhang steht und die bei Strafe nicht kritisch hinterfragt werden dürfen und für die bei Strafe nicht einmal forensisch nachprüfbare Beweise verlangt werden dürfen.

Himmelschreiend verdächtiger geht´s nimmer!

Also leugnen jene selbständig denken und urteilen wollenden Menschen wie dargelegt ganz und gar nicht, wenn sie bekunden, daß sie nicht an die Geschichten vom "Holocaust" glauben, sondern sie sagen damit aus tiefster und innerster Überzeugung die Wahrheit! Und da sie wahrhaftig sind und von einem übermächtigen Gerechtigkeitsempfinden beseelt - so sehr, daß sie für ihr absolutes Recht, das offen zu sagen, was sie denken und fühlen und meinen, selbst Verfolgung und Kerker auf sich nehmen -, deshalb können diese Menschen gar nicht anders, als die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen, indem sie bekennen, NICHT an die Geschichten vom "Holocaust" zu glauben. Würden sie aber sagen, daß sie an die Geschichten vom "Holocaust" glauben, dann würden sie wider besseres Wissen und entgegen ihrer innersten Überzeugung die Unwahrheit sagen.

Es handelt sich bei ihnen um solche Menschen, die von späteren Generationen so geehrt und geachtet werden, wie wir heute diejenigen ehren und achten und als Vorbilder nehmen, die zu früheren Zeiten trotz Verfolgung und Kerker unbeugsam für das Recht des Menschen auf freie Meinungsäußerung eingetreten waren. Und wie wir heute jene verabscheuen und verachten, welche damals als Schergen der Verfolgung dieser Helden des freien Wortes den Abschaum ihrer Zeit darstellten, so werden dereinst die heutigen Täter des politischen- und des Justizverbrechens der Meinungsverfolgung als Abschaum verachtet und verabscheut werden.

Wieviele Menschen mögen es sein, die im Regime des Justizverbrechertums der Meinungsverfolgung die Unwahrheit gesagt haben und immer noch sagen, aus Angst davor, geächtet, verfolgt und ins Gefängnis geworfen zu werden, wenn sie die Wahrheit sagen? Tatsache ist: Unter den Bedingungen des Justizverbrechertums der Meinungsverfolgung können die Geschichten vom "Holocaust" überhaupt keine Offenkundigkeit erlangen und schon gleich gar keine Warhaftigkeit, da niemand sagen kann, wieviele Menschen wirklich an diese Geschichten glauben und wieviele aus Angst vor Verfolgung und Strafe nur so tun, als ob sie an diese glauben.
Nach meinen Gesprächen mit Menschen im Vertrauen habe ich den Eindruck, daß nach dem Untergang des Regimes des Terrors der Meinungsverfolgung der eben noch ob seiner bombastischen Kleider gelobte Kaiser plötzlich so dastehen wird, wie er schon immer war; auch als sich das noch keiner offen zu sagen wagte - splitterfasernackt. Und noch dazu zum Hohn und Spott der ihn nun laut auslachenden, durch das Aussprechen der Wahrheit frei gewordenen Menschen.

Wenn das mit den Geschichten vom "Holocaust" passiert - und es wird passieren -, dann wird nicht einmal mehr das geglaubt werden, was es im Nationalsozialismus tatsächlich an Maßnahmen gegen Juden gab.

Und noch etwas: Derselbe Schweinejournalismus, dieselbe Politik des antideutschen Volksverrats, welche voll hinter dem Justizverbrechen und dem Zivilisationsbruch der Meinungsverfolgung gegen wahrhaftige Menschen wegen von den Verfolgern hinterhältig falsch so bezeichneter "Holocaustleugnung" stehen, sie sind gleichzeitig glühende Verfechter der von immer mehr Deutschen als regelrechter Überfremdungskrieg empfundenen Masseninvasion Volksfremder zur ganz offensichtlichen "Ausdünnung" und schließlich Abschaffung - im Klartext: Ausrottung - des Deutschen Volkes.

Als langjähriger politischer Gefangener des BRD-Regimes (in das ich gewaltsam verschleppt wurde und das NICHT mein Staat ist!) wegen völlig gewaltloser dissidenter Meinungsäußerungen habe ich in Haft Erfahrungen mit den dort weit überproportional vertretenen Volksfremden gemacht. (In der Nürnberger JVA stellen diese unterdessen an die 90% der Insassen; wobei es noch mehr wären, würde man zur "statistischen Schönung" nicht Deutsche für Delikte einsperren, für welche Volksfremde nie und nimmer ins Gefängnis kommen würden.) So glaubt kein einziger der "Migranten", welche ich dort kennengelernt hatte, an die Geschichten vom "Holocaust"; umso intensiver aber hassen sie die Juden und wünschen Israel Tod und Verderben. Hingegen habe ich noch keinen Revisionisten kennengelernt, der die Juden dergestalt haßte. Doch die "most welcome" Migranten, sie tun es - und das mit ganzer Inbrunst!

Als ich meinen Mitgefangenen erklärte, daß ich wegen "Holocaustleugnung" im Gefängnis sitze, hat das ihre Meinung über "die Juden" (denn die machen da wirklich keinen Unterschied) noch weiter bestärkt. Sehr beliebt waren meine "Vorlesungen" über den "Holocaust". - Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten mit diesen Mitgefangenen; im Gegenteil, ich hörte von ihnen Dinge wie "the world needs men like you", wenn ich ihnen erzählte, was ich von den Geschichten vom "Holocaust" halte.

Wenn ich, wie es im Gefängnis der Fall war, Gelegenheit habe, in solcher ansonsten anregungsarmen Umgebung kontinuierlich auf Menschen einzuwirken, dann sind selbst vorher "holocaustgläubig" gewesene Deutsche in erstaunlich kurzer Zeit davon zu heilen. Die Moslems aber muß man vielmehr "bremsen", wenn es um Juden geht. (Von Arabern habe ich folgendes gesagt bekommen: "Ihr Deutschen seid froh, daß der Holocaust nicht stattgefunden hat - wir Araber bedauern es zutiefst!" - Ich betone, daß das nicht meine Auffassung ist, sondern die unter diesen ganz allgemein verbreitete Auffassung der von den "Gutmenschen" so hochwillkommenen "Migranten"! Und ich betone, daß es NICHT DIE REVISIONISTEN und nicht die "Rechten" waren und sind, welche die Träger einer solchen Einstellung zu Millionen ins Land geflutet haben wollten und immer noch mehr davon hereinfluten wollen. Doch schon jetzt ist es in von "Migranten" dominierten Schulklassen nicht mehr möglich, dort den für brav zumutungstolerante deutsche Schüler entwickelten "Holocaustunterricht" durchzuführen, andernfalls der Lehrer eine ordentliche Tracht Prügel einzustecken gewärtig sein müßte. Seltsam, daß man darüber in der Lügenpresse gar nichts liest.)
Besonders wirksam ist, den lebendigen Beweis darzustellen, daß das die Geschichten vom "Holocaust" unbedingt als zwangsglaubensverordnetes Dogma aufrecht erhalten wollende Regime Menschen, die nicht an diese Geschichten glauben, wie Schwerverbrecher ins Gefängnis sperrt - denn dann wird es jedem, der nicht ganz vernagelt ist, klar, daß mit solchen Geschichten etwas nicht stimmen kann.

Meine moslemischen Mitgefangenen erfragten von mir die Adressen revisionistischer Internetseiten, die ich ihnen selbstverständlich nannte, und sie gaben diese an ihre Familien und Freunde "draußen" weiter. Nie vorher hatte ich einen derartigen "revisionistischen Wirkungsgrad" erreicht wie in der Zeit als politischer Gefangener des BRD-Regimes. Noch nie zuvor hatte ich derart dankbare und aufnahmebereite Zuhörer für meine Aufklärungsarbeit über den "Holocaust" gehabt, die über ihre Familien und Bekannten noch dazu grandios als Multiplikatoren wirkten. Wobei diese allesamt, sozusagen von Haus aus, einen derartig urwüchsigen und ganz bestimmt nicht "wegzuintegrierenden" "Antisemitismus" mitbringen, daß ich ihnen zutraue - ohne das freilich gutzuheißen; aber ich und wir "Rechten" sind ja nun wirklich nicht dafür verantwortlich, daß diese "Migranten" hier sind -, wenn sie die Macht in Deutschland errungen haben das durchzuführen, was man den Deutschen vorwirft, daß diese das getan haben sollen.)
Dabei hatte ich den von mir Aufgeklärten meiner Überzeugung und eigenen Praxis gemäß immer wieder erläutert, den politischen Kampf unbedingt gewaltlos, nur mit den Waffen des Geistes zu führen - denn etwas Wirksameres gibt es nicht, wenn es darum geht, verdächtigerweise per Sondergesetz zwangsglaubensverordnete Geschichten zu bekämpfen und zu entlarven.

Es bleibt festzustellen: Es müssen über ihr schäbiges Justizverbrechertum hinaus unfaßbare Hornochsen sein, die mich - statt froh zu sein, mich auf die bequemste Weise und völlig kostenlos für immer und für alle Zeiten lossein zu können - gewaltsam per Menschenraub in die BRD verschleppen ließen und mich dieser aufhalsten. Und das verbunden mit der  aberwitzig durchgeknallten Aktion, einen sendungsbewußten Revisionisten in ein satt mit Moslems belegtes Gefängnis zu stecken! Darauf können wohl nur solche kommen, denen man mit den Geschichten vom "Holocaust" auch noch den letzten Rest von Verstand aus dem Hirn geblasen, oder besser gesagt gegast hat.


Der Kaiser ist nackt!
Der "Holocaust" ist erledigt!
Ich liebe, wen ich will, und ich glaube, was ich will!

Gerhard Ittner

Nürnberg, den 20. April 2017