Saturday, July 22, 2017

VA - Lasst uns Feiern vol. 2 (2017)
Genre: RAC / Ballads
Country: Germany
Year: 2017
Bitrate: 320 kbps
Size: 156 MB

1. Hauptkampflinie - Wilde Zeiten
2. Pfälzer Buwe - Bierlied
3. Gewohnheitstrinker - Dein letztes Glas
4. 4 Promille - Lokalverbot
5. Sturmtrupp - Trinken,trinken
6. Gigi in Musica - Was war gestern los
7. 110% - Friedhofshafen (Friedrichshafen)
8. Holsteiner Jungs - Flaschen & Fäuste
9. Last Riot - Hasseröder
10. Landser - Tanzorchester immervoll
11. Musikgruppe - Ode an das Pilsner
12. Sachsonia - Primma Stimmung
13. Michael Müller - Pipeline ins Geisterreich
14. Hauptkamflinie - Gastwirt im Altersheim
15. Freidenker- Bierfass
16. Andi & Schnack - Lieber Bierleiche als Leiche
17. MPU - Unsere Kneipe
18. Gigi & Die braunen Stadtmusikanten - Feste (Torfrock)
19. Froidenspender - Wir singen und tanzen
20. Abschlach - Die Ersten beim Bier

ИЗТЕГЛИ

Macht & Ehre - Schweigen Ist Gold (2017)
Genre: RAC
Country: Germany
Year: 2017
Bitrate: VBR kbps
Size: 103 MB

1. Macht & Ehre
2. Steht Endlich Auf
3. Eiserne Garde
4. Antifa
5. Sei Ein Mann
6. Volk Ohne Raum
7. Wir Holen Sie Zurück
8. Schweigen Ist Gold
9. Niemand Ist Geflüchtet
10. Meine Fahne
11. Söhne Germaniens

ИЗТЕГЛИ

14 - Codes of the Aryan Ethic

Юдейският девиз е : Хитрост, лицемерие, насилие, грабеж и терор.

Нашият девиз е: „Сила и лицемерие”. В политическите дела побеждава само силата и особено, ако тя е съчетана с таланта на държавните мъже. Насилието трябва да бъде принцип, а хитростта и лицемерието – правило за всички правителства, които не желаят да сложат своята корона в нозете на агентите на коя да е нова сила. Това зло е единственото средство, с което може да се постигне целта – доброто. Затова ние сме длъжни да не се спираме пред подкупа, измамата и предателството, стига с това да постигнем нашата цел. В политиката трябва да умеем без колебание да вземем чуждата собственост, ако с нея можем за добием покорността на гоите и властта над тях.

Нашето царство, вървейки по пътя на мирното завоюване на света, има право да замени ужасите на войната с по-малко забележими и по-целесъобразни наказания, чрез които да поддържа терора, водещ към сляпо послушание. Справедливата, но неумолима строгост е най-величавият фактор на държавната сила. Но не само за неоспоримата справедливост, но още и в името на дълга и победата, ние трябва да държим в програмата си за насилието и лицемерието. Самата доктрина за въздействие е толкова силна, колкото са силни средствата, които тя употребява, ето защо ние ще възтържествуваме и ще закрепостим всичките правителства под нашето върховно правителство, не толкова със самите средства, колкото с доктрината на строгостта. Достатъчно е да се знае, че ние сме неумолими, за да се прекрати непослушанието.

The eternal common enemy Jews have not forgotten that the Japanase fought to free the World from the death grip of International Jewry


Mel Gibson about jews.


Friday, July 21, 2017

Judaism's Strange Gods - Michael A Hoffman

Germania - The Thousand Year Reich

National Anthem of Roman Empire (Instrumental)(The Roman Empire didn't have official national flag and anthem)

In spite of the purported lack of musical originality on the part of the Romans, they did enjoy music greatly and used it for many activities. Military music was used in parades, ceremonies and processions. Music was used to control troops on the battlefield. Music was also used in religious ceremonies, gladiator contests and events in the arena. The Romans cultivated music as a sign of education.

Roman-style musical instruments are found in parts of the Empire where they did not originate, and indicate that music was among the aspects of Roman culture that spread throughout the provinces.


Casual Radical


Slave Owners


Fuck the Israel! Greetings from Bultras - Bulgaria!


Putin & The Jews

Vladimir Putin seems to forget all of the naughty things they have done to his country. Could he be controlled opposition? Could they do such a thing?

Trump Prays at the Wailing Wall

Закон на живота – наследствеността

“ Силният трябва да властва, и да не се смесва със слабия, за да не намалява по този начин собствената си величина “ ( Адолф Хитлер “ Моята Борба “ )

Какво е наследственост?

Всеки поглед в околната среда ни показва, че потомците са еднакви с предците си. От семето на един бук отново израства бук. От негър идва негър. От белите винаги бели. Още при малките деца родовите изследвания показват, че носът е наследен от бащата например, а очите от майката. По-късно се явяват други признаци като талант, дарба или податливост спрямо някои болести. Това, че има наследственост е много старо познание за човека. Хората,които развъждат растения отдавна са изключили някои животни и растения с нежелани качества например. Това, че става въпрос за закономерно протичащи процеси ни е известно едва от скоро, но вече го знаем. Законите на наследствеността важат в еднаква сила както за растенията  така и за хората. При потомък могат да се открият или особеностите на двамата родители или единият ще преобладава. Понякога една особеност се предава от поколение на поколение, по-интересно е когато прескочи цели генерации за да се появи по-късно в рода. Наследствеността е предаването на белези и качества от родителите на потомъка. Не само телесните, но основно духовните качества се предават. За всяка стойност човек притежава две заложби поравно разделени от родителите.

Един мелез би могъл да наподобява по-висшата чиста раса, благодарение на господарски заложби. Подтиснатите заложби не са изчезнали, те просто не се появяват. Това което външно изглежда здраво, може да се окаже неизличимо болно вследствие подтиснатите заложби. Човек не може на око да определи това. Външната преценка е крайно неточна и неизчерпателна. Две различни раси се различават по огромен брой наследствени белези. При смесването ( кръстосването ) им се получава произволно комбиниране на заложбите, което се отразява в разнообразие на потомството и намаляване на наследствения потенциал. Едно подобно смесване води нарушаване баланса на наследствеността. Законите на наследствеността образуват днес основата на нашите знания за отглеждането и протичането живота на идните поколения. Поради това, че нормалните, но и болните заложби еднакво се предават в поколението, следва неоспоримото значение да се насочи в правилна посока наследствеността на идните генерации. Със създаването на потомство мъжът определя сам стойността и вида, както на народа си, така и на расата си. По-нататъшното отглеждане и среда може да окажат неблагоприятно влияние, но ядрото на вида никога не може да бъде променено. Отговорността за идното поколение е наша.

The Double-Standarts of Genocide..


Defend Your Race


Thursday, July 20, 2017

Не на исляма в Европа!


Judaism is a Satanic religion rooted in rejection of Jesus as the Christ.


The Jewish Talmud Is A Wicked Book!


Какво е раса?

“ Това което не е добра раса на този свят, е плява “
( Адолф Хитлер “ Моята борба “  )
     
Голям брой живи същества се формират като групи, които малко или много си приличат и имат сходни телесни белези. Те притежават еднаква природа. Такива групи от живи същества ние наричаме “ видове “.  Сега съществуващото човечество образува един “ вид “ , защото е плодовито помежду си.  При наблюдаването и съпоставка между един бял човек, един монголоид и един негър ни става непосредствено ясно, че не е достатъчно да говорим просто за един “ вид “ хора, напротив трябва да бъдат разделени видовете и разгледани отделно. Това води до понятието човешки раси.

Различните раси ние познаваме според разликите, които са показани от техните различни духовни и телесни признаци, особеностти и дадености. Всяка раса има уникални качества и признаци, които са характерни само и единствено за нея. Тези расови белези се наследяват от идните поколения. Расата е група от живи същества, който се обединяват от  притежанието на общи наследствени белези. Тя показва само присъщите за себе си такива. Или накратко казано: расата е една обозначителна общност базирана на обща наследствена заложба. ( Щенгел ф. Рутковски ). За да съществува една раса, наследствените белези трябва да се предават от поколение на поколение. Жизнено необходимо е да се повдига расовото самосъзнание при хората принадлежащи към една и съща раса, но и да бъдат ясно и навреме разкривани опасностите, които биха довели до смесване,размиване и изродяване и по този начин до спад на засегнатата раса. Всеки народ чрез определени раси се е формирал в една хармонична общност. Преобладаващата раса определя непроменимо наследството на и вида на народа. Както на всички германски народи, така и на немския господстващата нордическа раса дава присъщ облик

Какво направи ти за победата?

"С уважение и благодарност към истинските другари и с презрение и ненавист към позьорите, алкохолиците и лентяите"

B&H/COMBAT 18

Наричаш се Бял? Гордо слагаш на своето хилаво или дебело тяло тениска с надпис на кирилица на целите гърди? Връщаш се вкъщи и хукваш за бира, за да "се отпуснеш" след "тежкия работен ден"? Заливаш се с алкохол всеки уикенд и на всеки празник? Хвалиш се пред такива като теб, как в клуба яко си пушил, пил или свалил симпатично синеоко момиче? Гордо се наричаш десен и на мачове, събирания и концерти се наяждаш като свиня? В интернет гордо използваш цифрите 14, 18, 88, и ги слагаш във всеки пост в неограничени количества? Позна ли се? Ти си бял? Съмнявам се...

Може би още не си се слял със сивата тълпа на безсъвестни граждани, може би все още някъде в мозъка или сърцето ти тлее огън... Може и да си бял, но не и горд! Но не се отчаивай, това не е за дълго... Приятелите ти те чакат на улицата и са ти напълнили чашката, за да не се разстроиш прекалено. Позна ли се? Не? Иди до огледалото и погледни отражението. Не ти харесва? Неприятно е? Думите ми те нараниха? Все още ли си Бял и Горд? Затова проливай пот на тренировки, а не в метро, кръв на улиците, а не алкохол на събирания, стига си отлагал. Слаб си физически? Проблеми със здравето? Никой не е отменял визуалната пропаганда. Стар си? Много "печен", но изморен? Помогни материално на тези, които вършат дела. Които сега за своите постъпки и идеали гният в затворите. Нямаш пари? Не ме разсмивай. Един здрав мъж, винаги може да се обезпечи. Макар, че много, за да продължат борбата, жизнено се нуждаят от яке Stone Island, кола, вила и квартира... Тогава да... За помощ на осъдените сигурно няма да ти стигнат... Важно е задника ти да е на топло. Десните... Ако всички десни отделят поне по 50 лева всеки месец, ченгетата ще се молят да прислугват на нашите другари в затворите. Но да се наливаш с алкохол е къде, къде по-важно. Нали си десен?

Нали все пак си честен? Пак ли не се познаваш? Е хайде, ставай и хуквай към огледалото. Събуди се! Спомни си корените си! Твоите предци са покорили половин Европа, поставили са на колене византийци, араби, франки, германци, маджари, авари, хазари. Направили са велики подвизи в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората Световна война. А ти какво направи? Замисли се! Написа пост в някой форум? Напсува някой циганин? Борбата не е само в това да се напиеш и да набиеш старо семейство цигани. Борбата е за себеутвърждаване, усъвършенстване. Погледни се и си признай. Доволен ли си от това, което си? Ако не си, намери сили в себе си и направи всичко, за да се гордееш с личността си!

European Awakening - The Lion

Make Europe Great Again


Nazi Superman! :)


National Social Radical


Wednesday, July 19, 2017

Лицемерието на българските евреи

Много често чуваме‚ че съвременното еврейство вече не изповядва старите учения на Талмуда‚ които се заключават в думите: "Отдели се от народите и знай – че ти си един на Бога‚ а останалите изтреби‚ или превърни в роби‚ или експлоатирай. Вярвай в победата над целия свят и знай‚ че всичко ще ти се подчини. Гнуси се строго от всичко и не посвещавай другите в своя бит. Вярвай‚ че всичко‚ което ти е обещано в нашия закон ще стане‚ а до тогава се готви‚ гнуси се от всичко‚ съединявай се‚ експлоатирай и чакай‚ убивай най­добрия от "гоите"‚" и т.н. Заблудените "лидери" твърдят‚ че в настояще време евреите вече тясно се сливат с живота на страната‚ в която се намират и ревностно поддържат всички интереси на държавата.Това убеждение особено е помрачило умовете на либералствуващите лица‚ които с усърдие се мъчат да наложат тази самоизмама на широките християнски маси. Но делата на съвременните евреи никак не отстъпват от заветите на техните зли фанатици – предеди‚ с тая само разлика‚ че сегашните евреи прикриват политическите си планове в по­скрита и умела форма. Среща се и мисълта‚ – че в Русуя евреите създавали революционното движение само защото ги притеснявали и не им давали никакви права. А в България те няма нужда да се занимават с революционни дела‚ защото се ползуват с равноправие. За да докажем неверността на това твърдение‚ ще направим нагледен паралел между задкулисната работа на евреите в предишна Русия и сегашна България.

В 1914 година‚ когато императорът Николай II в началото на войната посетил града Вилно‚ старшият равин на този град му поднесъл в дар осветената Тора с приветствени думи в смисъл‚ че цялото еврейство‚ което населява Русия‚ гори от желание да изрази верноподанническите си чувства на Негово Величество и че за защитата на скъпото отечество не ще пожали и живота си.
А с същото това време под редакцията на същия равин вече са били напечатани позиви със съдържание: "Равинът и жертвеното животно". На тези позиви нарисуваният евреин държал петел‚ главата на който представлявала Николай II с корона с надпис "жертвеното животно".Едновременно с тези позиви евреите усилено разпространявали една брошура с най­нахално съдържание – Руската династия на Романовци на подсъдимата скамейка‚ в която призовавали революционерите да убият царя. Подобно явление се надблюдава сега и в България. Евреите поднасят чрез старшия равин свадбени подаръци на цар Борис и също така изразяват верноподаническите си чувства‚ а едновременно с това лицемерие централната еврейска консистория заповядва да гласуват в общинските избори за комунистите‚ и всички евреи безпрекословно изпълняват това нареждане.

Подобен случай е станал на 3 ноември 1932 г. на ционистическия конгрес.При откриването на конгреса Алберт Романо от името на ционисите изпраща на цар Борис приветствена телеграма‚ а в същото време същите тези ционисти разпространяват бунтовнически прокламации. На 3 ноември – деня на детето‚ устроен от Н. В. Царица Йоанна‚ те подканят работниците да не изпращат там децата си‚ а понеже този ден съвпада с тържествата по случай 15 годишнината от болшевишкото владичество в Русия‚ поканват всички заедно със семействата си да излязат демонстративно на улицата и да настояват да се предаде софийската община в ръцете на комунистите. Доброжелателността на евреите към развитието на националния живот на България се определя напълно от тези два факта.Когато евреие в лицето на висшите си политически деятели поднесят на Цар Бориса свадбени подаръци и го поздравяват по случай откриването конгреса на ционистите‚ тогава други техни едномисленици под прикритието на това лицемерие се мъчат да подпалят косата на българската глава.Евреите наричат българите будали и разчитат‚ че действията им няма да бъдат разкрити‚ но самите обстоятелства помагат да бъдат те изобличени в престъпни деяния против държавния строй. Едновременно със софийските общински избори бяха произведени избори и за училищни настоятели‚ за каквито евреите по закон не гласуват. Всички комунисти едновременно са гласували за своите кандидати и за общински съветници и за училищни настоятели и в резултат се оказа‚ че комунистическите гласове за общински съветници са 16,000, а за училищни настоятели 13‚800‚ т. е.‚ с 2‚200 гласа по­малко. По такъв начин става ясно‚ че определените от закона гласове от страна на еврейското население на София‚ са почти всички на страната на комунистите.

Този факт дава пълна възможност да се даде заслужена оценка на еврейската верноподаническа подлост! Ние знаем‚ че евреите стават членове във всички политически организации‚ обаче‚ нито един евреин не гласува за партията‚ на която е член. Евреите се маскират с пъртизанщина‚ само за да надблюдават политическата дейност на всички партии. В същност всички евреи са на страната на комунистите‚ защото знаят‚ че с ръцете на болшевизма ще разрушат целия национален живот в България. Затова в прокламацията‚ разпространена изключително между еврейското население‚ се казва:

"Черните облаци‚ застанали на еврейския хоризонт‚ трябва да ни сплотят още по­силно‚ но вече не само за планомерна работа‚ а за енергична борба за довършване на световното дело..."

"Борбата против антисемитизма е борба протива белогвардейщината‚ борба за социализма‚ борба за защита на СССР‚ където черносотниците се преследват от самата власт...."
     
"Нека празникът Йом­Ашекел да ни свърже с безпощадната борба срещу антисемитизма..."
     
"Да се засили класовото работническо движение – класовата работническа партия – те са единствените наши съюзници... За да прикове на позорния стълб "Родна защитa"‚ "Кубрат" и другите "родолюбиви организации"...

Тази прокламация свидетелствува‚ че съществуващото понастоящем в България политическо движение се създава от болшевиките и се подкрепя от евреите. Ние ще приведем още и други документални данни за лицемерието на българските евреи. На 14 ноември 1923 година еврейската централна косистория в България е подала заявление в Дирекцията на полицията в което искала: "По отношение брошурите "Франкомасонството"‚ "Евреите и гоите" и "Паневрейството" да бъдат подведени авторите им под чл. 7 от Закона за защита на държавата [ЗЗД]‚ понеже с тези брошури насъскват класите в България и се всява омраза срещу част от българския народ" (В. "София" Nr. 90 от 12.XI. 1929 г.) А в бюлетините на същата конситория от 26 юли 1929 г. № 44 и на софийската еврейска ешкеназка община от 29 август 1929 г. № 2‚ се подканват всички евреи на енергична работа за разпространение‚ литература‚ която възбужда непримирима вражда към християнското население.

Любовта към родината изсиква да се създаде в редовете на младежта истински патос за борба срещу заливащото се влияние на евреите‚ защото катастрофалния период на партийни раздори в България тласка безпросветните маси в лагера на воюващия Юда.
Тук става въпрос и за бъдещето съществуване на държавата‚ а за да го спасим от политическата и финансова криза‚ нима не е задължително условие единението на всички национални сили? Но‚ за съжаление‚ както печатните‚ така и устните тълкувания по този въпрос ще отзвучат‚ и като погребално ехо ще замълкнат гласовете. Всичко отминава в областта на преданието. Остава само постоянната еврейска провокация и подмолна пропаганда‚ което се вижда от долуприведеното факсимиле от еврейски официални документи. Евреите събират пари за печатане на положително лъжлива литература‚ издават специални циркуляри и се мъчат колкото се може повече да заблудят народните маси‚ за да си създада изгодна позиция с тази нахална провокация. Съдържанието на посочената в документите книга е чиста измислица‚ но тя е издадена с цел да закрепи у евреите чувството на погнуса към християнските народи‚ да подрови доверието на населението към управниците на страната и да предизвика възмущение към действията на правителството. Подобна литература има престъпен характер‚ но евреите не се съобразяват с интересите на страната‚ за тях е важно да всеят смут. Лъжата и провокацията – това са постоянните еврейски спътници‚ това е техния щит‚ с който те се прикриват и из зад който убиват всичко не еврейско.

The Jewish Monsters Behind ComminismWho Killed John Fitzgerald Kennedy?


Antisemetishm is another tactic to dicert attention from the Rothschild's plan for world tyranny


Прогрес или РЕГРЕС?


Българката е дискриминирана!


Турция е тумор!


Най-голямата манипулация на ционистите - демокрацията!

Изобретяването на понятието „демокрация“ е най-голямата историческа мистификация. Основната задача, която решава  неотменимото зомбиране на масовото съзнание с такива понятия като демократични ценности, е изместването от съзнанието на хората на понятия като социална справедливост и ефективността от работата на управляващата класа. На хората през цялото време се натрапва идеята, че има зряла демокрация и незряла демокрация, истинска  и неистинска. Основната причина е да бъдат отвлечени от разбирането, че демокрацията е изкуствено измислена концепция, която не съществува в природата на човешкото общество, тъй като механизмът за прилагане на демокрацията, т.е. властта на народа, т.е. на всички членове на обществото едновременно, е  технологично невъзможно.

Човекът е социално същество. Наричат го още и „социално животно“. Само в стадото предците на човека са могли да издържат на силите на природата, на други хищници, за да оцелеят и да се развиват.

Обединението в стадо (клан, племе) давало сила на  хората чрез:

а) увеличаване  броя на бойните или работни единици, действащи едновременно;
б) разделение на труда, което довело до увеличаване на уменията в резултат на специализацията.

Разделението на труда предизвиква необходимостта да се координират действията на хората, които изпълняват различни функции, за да могат резултатите от различни дейности на различни членове на общността да имат един единствен очакван резултат за всички (общото благо). Така се повяват ръководните длъжности – като принуда към съгласуваност между различните членове на общността. За да бъде ефективно управлението, субектът  на управлението (лидер, владетел, и т.н.) следва да има власт (способността и възможността да наложи волята си). За да може общността да процъфтява управлението трябва да бъде ефективно и справедливо, а за целта „мениджърът“ трябва да бъде компетентен и да отговаря на етичните концепции на управляваната общност. По този начин от казаното следва, че властовата функция – това е функция на специалист като на  всички членове на общността, т.е. хората. Да, добрият „мениджър“ трябва да вземе предвид становището на обектите на управление (обратна връзка), за да действа в техен интерес. Също така подчиненият действа по убеждение многократно по-ефективно, отколкото действащият по принуда.

Манипулаторите може да твърдят, че същността на демокрацията е не в това всички хора по едно и също време да изпълняват властови функции, а в това, че тя дава мандат да се изпълняват тези функции на избраните от тях представители, които вече в интерес на избирателите управляват обществото.Но това повдига няколко възражения. За да се изрази тази воля, е необходимо тя да се осъзнае. За да се реализира нещо, за него трябва да има точна и пълна информация. Оказва се, че, който контролира информацията, той решава какво хората да избират демократично.А има и мнозинство,  което не ходи до урните, защото вярва, че демокрацията е химера, която са измислили финансовите олигарси, за да продължат да са най-главните в този живот. Т.е. получават се три фактора, които говорят, че не всички членове на общността (дори не и мнозинството) дават на управляващите мандат за власт. Кои са тези фактори?

1. Този, който контролира медиите, образователните институции и формира представата на избирателите за това какво е добро и какво е лошо.
2. По-голямата част от избирателите въобще не участват в изборите (или по своя воля, или организаторите им създават пречки).
3. Организаторите на изборите винаги имат възможност  „правилно“ да решат изборите.

Тези фактори показват, че манипулаторите, идващи на власт, или запазващи я, изключват по-голямата част от членовете на общността от списъците, които вземат решения за това, кой  трябва да бъде на власт, но има и по-дълбоки причини за технологичната невъзможност за съществуването на реална власт на народа.

„Мащабните експерименти са установили, че хората, които сами взимат решения варират от 5 до 30% от населението.“

И пак там: „Много хора не вземат свои собствени решения, а  разчитат на мнението на другите, рекламодателите, търговците, родителите и журналистите. Те са по-скоро марионетки,  отколкото  независими, отговорни възрастни хора. “

Американският психолог Робърт Чалдини в неговата „Психология на влияние“ дава следните цифри: 95% от хората по природа са имитатори и само 5% – инициатори.

Става дума за това, че по-голямата част от членовете на обществото не си правят труда да вземат участие в управлението по силата на обективни природни закони на устройството на човешкото съзнание, дори ако честни и достойни „мениджъри“ биха им дали тази възможност.За човек е по-комфортно да е член на „стадото“, за да се освободи от бремето на отговорността, за да облекчи нарастващия поток от информация към мозъка си. Това е действие на защитна мозъчна функция – да предпазва от пренапрежение.

И най-накрая, не като аргумент, а като илюстрация:

Формировачите  на нашите представи за света – популярни писатели от всички времена в произведенията си описват един въображаем свят (приказки, научна фантастика, фентъзи), като  винаги рисуват варианти на идеалното общество.

И там  управляват добри царе, мъдри магьосници, съвети на компетентни учени, някакви други компетентни или некомпетентни органи, но никъде не се описва вариант, в който всички хора да упражняват властта. Очевидно мозъкът на твореца не може „на живо“ да си представи тази химера.

Изводи: Необходимо е да се страхуваме от хората, които внедряват нещо, което не съществува. Хилядократно по-опасни са хора, които принудително въвеждат нещо, което не съществува.

Tuesday, July 18, 2017

Orle Gniazdo Festival - 14-16.07.2017


Open Air - 09.09.2017


Райхът като жизнена същност на голямото (жизнено) пространство.

Ние можем да наречем Райха, с оглед на неговата вътрешна функция, като Райх на народната общност, а с оглед на функцията му навън, ние можем да го характеризираме като жизнена ядка на европейското голямо пространство (жизнено пространство). Тия две функции, именно Райхът като народна общност и като обединително звено на жизненото пространство, са най-тясно свързани една с друга. Нродната общност представлява жизнената основа на Райха, резервоар на сила, изворът на националната и расовата му сила, основите за това, че той въобще може да служи като жизнена същина на голямото пространство едва в последните години. Това развитие на Рйха, обаче протече с голяма бързина. Сред упадъка на европейския порядък, Райхът на народната общност се затвърди като непоклатим блок и стана по естествен път ядката на един нов европейски ред. Едно вътрешно обновление, подобно на това в Германия, се извърши и в фашистка Италия, като разбира се, то се извърши по такъв начин, който съответствуваше на особенните жизнени закони на тази страна. Двата народа бяха векове обекти на държавно разстройство, от което имаше интерес една европейска държавна система, чийто дух беше упоен от западни принципи. Те трябваше едновременно през 19 в. да извоюват националната си свобода, като се противопоставиха на онази държавна система, която им беше чужда. В следвоенния хаос изникнаха обновителните движения, фашизмът на Бенито Мусолини и национал-социализмът на Адолф Хитлер, които бяха продиктувани от същата необходимост, именно да се създаде държавно единство чрез социалното единство вътре в държавата. Тия движения за първи път се наложиха над духовното и политическото застрашаване на Европа от счтрана на марксизма и създадоха в центъра на Европа оста на силите, които искаха да наложат ред и около които може да се групира една нова Европа.

Съзнанието да се формира отново духовно-материалният облик на Европа, свързва националсоциалистическа Германия и фашистка Италия в устояване на общия фронт срещу капитализма и световната демокрация. Европа, чрез общтата политика за устройство на двете сили, стана пак средище. тя стана живо единство, след като по-рано беше раздробена в отделни части и напразно се правеха опитим, чрез договори и механични обединения, да се създаде единство. Затова беше наложителна задачата научно да се изследват новите принципи, на които трябва да почива съвместният живот на европейските народи. Германската идея за Райха и учението на фашистката империя ще изиграят в това отношения значителна роля. Да се изследват общите характерни черти  на конкретно-духовните особености и на германските, и на римските принципни положения, ще съставлява за в бъдеще задачата на едно сравнително държавноправно изследване, което ще преследва положителни европейски цели. От гледището на Райха, представата за жизнената същина и жизненото пространство, чието разясняване съставлява предмет на следното изложение, означава прилагане на народният принцип за ред, който досега твърде подробно е разгледан и промислен само с оглед на вътрешно-политическите проблеми на Райха, с външно-политическите и общо-европейските стремежи за създаване на ред. Практиката и ежедневните събития ни дават днес необикновено обилен нагледен материал, като ясно се очертават вече новите структорни принципи. Ние имаме ясното съзнание за това, че схващането на Райха, като ядка на жизненото пространство, означава пълното революционизиране в учението за държавата и държавното устройство.

Традиционното учение ще изтъкне аргумента, че тук се касае за едно понятие, кото нищо общо няма с науката, или пък че то не е нищо повече, освен релефно описание на социалните и политически функции, които съставляват същността на държавата, тък като то не е в състояние да вмести представата за Райха като жизнена ядка в системата си от правни отношения между индивидите. Тия упреци, обаче, доказват, че ние се намираме на прав прът. Ние имаме, при все това, твърдото убеждение, че традиционното учение за държавата и конституционното право, следствие на тяхната система на мисъл и техните понятия, не са в състояние да ни дадат никакви основни начала за едно жизнено оправдано схващане за ролята на Райха в нова Европа въобще. Това учение може винаги, със своята собствена система, да се опита да даде едно правно тълкуване на Райха, но то, заедно с това, поради особените си насоки, ще остане чуждо на едно цялостно разбиране за Райха. За нас, обаче не се касае за твоа, да третираме Райха от правно, философско или историческо гледищи, а да обгърнем едно цялостно явление в нейния тоталитет. Така без оглед на традиционното, ние трябва да си служим с такива представи, които улесняват утвърдяването на този тоталитет. Точно така, както в схващането ни за Райха на народната общност във вътрешно отношение, трябва сега да изходим от Райха, като идея и действителност на живота и неговата жизнена сила, без оглед на традиционните правни или идейни системи, ако искаме да държим сметка за новата жизнена действителност, трябва точно така да разгледаме мястото на Райха на народната обяност във външно отношение, в кръга именно на жизненото пространство. Тази нова жизнена действителност стои пред нас за изследване, която трябва да разберем, изходждайки от самата нея, като всички традиционни категории, които биха ни попречили за това, оставим на страна.

В следващите статии ние ще разгледаме Райха като жизнена сърцевина в голямото пространство. Съзнаваме при това че ние сме още в началото и че в тази област трябва още много да се работи. Затова, налага се отначалото да се изтъкнат най-важните положения, които характеризират състоянието на Райха като жизнено ядро в голямото пространство. Ний Идемъ!

Медиите в България


Friday, July 14, 2017

Национал-мазохизъм - най-новата идеология

Национал-мазохизма , наричан понякога национал-нихилизъм, е либерална идеология, която се оформя в Европа след края на Първата Световна война. В основата му стоят преди всичко либерализма, интернационализма, толерантноста към всякакъв вид малцинства като цигани, негри, гейове, лесбийки, травестити и други и идеята за равенство между всички раси и народи на света. Националмазохизма претърпява бурно развитие в Европа и САЩ в годините след Втората Световна война.

Националмазохиста изпитва особено удоволствие от отричането и потъпкването на историята и историческите личности на собствения му народ и възвеличаване на всичко извратено и аморално в обществото и медиите, включително киното, театъра, модата и изкуството.

Тази идеология така да се каже преобръща представите на хората за добро и зло, красиво и грозно, а също и целия съществуващ до нейното появяване обществен ред, издигайки като приоритет правата на всички прослойки от дъното на обществото.

Национал-мазохистичният мироглед предоставя идеологическата основа за краят на света.

Тази идеология намира привърженици сред всички леви и десни партии и организации, а също така и анархисти, зелени и т.н. Единствените и ясно изразени противници са хора с националистични, фашистки и други човеконенавистни убеждения. Основни представители на национал-мазохизма във България са организации като "Български Хелзински Комитет", "Отворено общество" и всевъзможни други сдружения за антидискриминационно, междуетническо и междугалактическо взаимодействия.

В момента може да се каже че националмазохизма е в процес на изграждане като към него непрекъснато се прибавят нови постулати, преразглеждат се исторически събития като тези в Батак през 1876г., издигат се нови кумири като Азис и Радо Прашката, изграждат се паметници на такива заслужили личности като американските пилоти изсипали ни братски поздрави от небето през Втората Световна война , на сръбския крал Милош Обренович, а защо не и на Сюлейман паша. Както се казва, не се знае с какво ще ни изненада бъдещето.

Най-благодатната почва за развитието на националмазохизма представляват демократичните общества, предоставили пълни права, но не и отговорности на всички видове малцинства. Националмазохиста счита, че въпреки че малцинствата / според обичайните си практики / не плащат вода, ток, данъци, билети в градския транспорт, то те трябва да получават социални помощи, безплатно медицинско обслужване и демократичната държава трябва да им построи жилища / без да ги платят, разбира се /. Демократичните ръководители и държавници са известни със заиграването си с малцинствата, особено по време на избори.

Тази идеология е особено разпространена и в държави като Германия, Холандия, Франция, Дания, където за всеки случай е подкрепена и от съответните закони против такива расисти, който носят на демонстрации дънки BOSS, съдържащи в логото си буквите SS или пък намаляват броя на убитите евреи при Холокоста на по-малко от шест милиона.

Национал-мазохиста счита че, държавата няма нужда от армия, защото всички народи около нас са ни приятели и че е излишно детето му да учи за националните ни герои, защото това може да доведе до излишен шовинизъм и изостряне на междуетническите или добросъседските отношения със съседите ни.

За него има далеч по-важни въпроси като отношението на Европейската комисия към страданията на хората в Хаити, новия тоалет на Виктория Бекъм и колко струва той, както и кое е новото гадже на Мис Плеймейт .

Източник:  http://lubomir33.blog.bg

За расите и различията между тях!

Много хора се стряскат като чуят за подобно нещо.

Защо обаче този въпрос има такова важно значение?

Защо от доста време наблюдаваме една непрекъсната истерична кампания, която цели да докаже, че едва ли не всички раси и хора на Земята са с еднакви способности, възможности и манталитет?

Случайна ли е тя и какво цели?

Почти всички медии ни заливат с тези манипулации, как еди кой си негър или циганин имал висше образование и е станал лекар, или адвокат.

Те обаче забравят да споменат, че такива случаи са един на хиляди и че това са по-скоро изключения, отколкото някакво правило.

Как пришълците щели да се интегрират и да станат германци или шведи.

Във холивудските филми, напоследък ролята на доброто ченге, или въобще на положителният герой, почти винаги се играе от негри.

Негри играят и ролите на Орфей и дори и на главнокомандващият на финландската армия, по време на "Зимната война", Карл Манерхайм.

Внушението е повече от ясно - негрите са добрите и способните, а белите са лошите и злите.

Тези манипулации на пръв поглед са направо смешни, но за съжаление много хора, особено по-слабо запознатите с историята и най-вече така наречените “интелектуалци”, се подават на тях, без да осъзнават, че сами подкопават фундамента, на който стоят.